Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Naslagwerken door het Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven

Het Erfgoedcentrum werkt aan naslagwerken met gegevens over kloosters en kloosterlingen:

Het naslagwerk Kloosters in Nederland

Het naslagwerk 'Kloosters in Nederland' geeft informatie over alle kloostergemeenschappen die in Nederland gevestigd zijn of waren. Het bestand kan u wegwijs maken als u op zoek bent naar de achtergronden van een klooster waarvan u alleen de vestigingsplaats kent. Of als u wilt weten welke kloostergemeenschappen in een bepaalde plaats of in een bepaald missieland gevestigd waren. Het naslagwerk is in het stadium van opbouw. We vernemen graag uw suggesties voor verbeteringen en aanvullingen!

Het naslagwerk onderscheidt kloosterorganisaties en vestigingsplaatsen. Bij een kloosterorganisatie vindt u informatie over een bepaalde orde of congregatie: waar en wanneer werd de organisatie gesticht, welke namen zijn er in omloop, wat is de doelstelling enz. Een vestigingsplaats geeft informatie over een concrete vestiging van een kloosterorganisatie. Het aantal kloosterorganisaties dat in Nederland gevestigd is of was ligt rond de 250. Het aantal vestigingsplaatsen bedraagt meer dan 3500.

  • Bij uw zoekacties kunt u 'Verfijnen op kloosterorganisatie': dan vindt u gegevens over de betreffende organisatie en over al haar vestigingsplaatsen.
  • U kunt ook 'Verfijnen op vestigingsplaats': dan vindt u alle kloosters die in een bepaalde plaats gevestigd waren.
  • In het naslagwerk worden begrippen gebruikt die niet algemeen bekend zijn, maar typerend voor de leefwereld van kloosterlingen. De meeste van deze begrippen worden toegelicht op de pagina Leven in een klooster van deze website.

In het naslagwerk worden verschillende bronnen genoemd waaruit de opgenomen gegevens afkomstig zijn. Enkele van die bronnen - die veelvuldig voorkomen - worden afgekort:

  • 'Abdijen lage landen' staat voor het boek van M. van der Plas, F. Brinkel, R. Lutz en A. Hoste: Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen (Tielt, Lannoo, 1989).
  • 'KS' verwijst naar het boek van J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (tweede bewerkte uitgave, Nijmegen 2003).
  • 'NMM' is het boek van J. Willemsen: Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden (Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum, 2006).
  • 'Nolet' verwijst naar de encyclopedie van W. Nolet: Katholiek Nederland (in drie delen, 's-Gravenhage 1930 en 1932).
  • En 'PA' ten slotte verwijst naar de Pius Almanak, het jaarlijks uitgegeven adresboek van katholiek Nederland.

Deze link voert u rechtstreeks naar een zoekscherm voor het naslagwerk Kloosters in Nederland.

Het naslagwerk Kloosters op schrift

In het naslagwerk 'Kloosters op schrift' vindt u een bibliografie over het kloosterleven in Nederland: titels van boeken en tijdschriftartikelen die gaan over kloosters en kloosterlingen.

U kunt op verschillende manieren zoeken:

  • Aan de hand van een door u zelf gekozen en ingetypte zoekterm. Bijvoorbeeld als u op zoek bent naar een bepaalde titel of een bepaalde auteur.
  • Met behulp van de lijst met namen en onderwerpen die rechts naast de kolom met titels staat. Door te klikken op de naam van een kloostergemeenschap, vindt u alle publicaties die direct op deze kloostergemeenschap betrekking hebben.

Het overzicht is voor het eerst uitgegeven in 1992 door het Dienstencentrum Kloosterarchieven in Nederland en het Katholiek Documentatiecentrum (Nijmegen). Het werd samengesteld door J.P.A. van Vugt en C.P. Voorvelt o.f.m. De eerstgenoemde auteur heeft het overzicht nadien verschillende keren aangevuld.

Deze link voert u rechtstreeks naar een zoekscherm voor het naslagwerk Kloosters op schrift.