Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

Filter: unknownx
beacon
221  zoekresultaten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-021 Wandbord met afbeelding van de St. Jozefkerk te Stadbroek (Sittard)
Toelichting:
In 1918 wordt de hulp van de Missionarissen van het H. Hart gevraagd bij de zielzorg in Sittard en met name de buitendorpen Stadbroek en Overhoven. In Stadbroek worden veel mijnwerkerswoningen gebouwd en in het grotere Overhovenop is geen zielzorg aanwezig. In 1920 besluiten de missionarissen het werk aan te nemen. Drie missionarissen worden naar Stadbroek-Overhoven gestuurd. Een vluchtelingenbarak uit de Eerste Wereldoorlog wordt ingericht als noodkerk, waardoor de lokale bevolking de lange tocht naar het centrum van Sittard bespaard blijft. In 1922 voegt het bisdom Roermond Stadbroek en Overhoven samen tot een rectoraat en draagt de leiding over aan de Missionarissen van het H. Hart. De noodkerk maakt in 1923 plaats voor een houten kerk, toegewijd aan de H. Jozef, en krijgt de status van hulpkerk. In Overhoven wordt de centrale rectoraatskerk gebouwd, die in 1925 gereed komt en wordt toegewijd aan het H. Hart. In 1931 al wordt begonnen aan een nieuwe kerk die in 1934 in gebruik kan worden genomen. In 1950 wordt Stadbroek een zelfstandig rectoraat met een eigen kerkgebouw, dat in 1954 in gebruik wordt genomen. In 1972 wordt het rectoraat Stadbroek verheven tot St. Jozefparochie en het rectoraat Overhoven tot H. Hartparochie.
Datering:
1970-1990
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Vervaardiger:
Chemkefa
Plaats vervaardiging:
Berg en Terblijt
Materiaal/techniek:
Blauw geglazuurd porcelein
Diameter in cm:
30
Documentatie:
Documentatiemap voorwerpen
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z142-003 Wandbord
Toelichting:
Het randschrift op het bord luidt "Ter herinnering aan de samenwerking met de lekendocenten van de Cor Jesu kweekschool, 31 aug. 1963". De Cor Jesu Kweekschool lag aan de Edenstraat in Eindhoven en was door de zusters opgericht.
Datering:
1963
Deelcollectie:
Zusters van het H. Hart
Vervaardiger:
Tichelaars Makkumer Aardewerk- en Tegelfabriek NV
Plaats vervaardiging:
Makkum
Materiaal/techniek:
Geglazuurd aardewerk
Diepte in cm:
5
Diameter in cm:
31
Documentatie:
Inventarisatie SKKN (2011), nr. 1.109
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z101-071 Wandbord
Toelichting:
Een tinnen bord in een houten driehoekige omlijsting met het opschrift 'Deus providebit', God zal voorzien. Het wandbord werd gemaakt ter herinnering aan de Tweede Wereldoorlog, toen de zusters vaak geen middelen hadden om te voorzien in hun levensbehoeften maar dan telkens toch weer giften ontvingen van parochianen uit Sambeek. In de jaren 1955-1965 konden de zusters beter in het eigen onderhoud voorzien door 'lonend thuiswerk' te verrichten. In het eigen klooster werd door de zusters voor bedrijven uit de regio uiteenlopende werkzaamheden verricht waarvoor ze een vergoeding ontvingen.
Datering:
ca. 1946
Deelcollectie:
Redemptoristinnen
Vervaardiger:
Zuster Mechtild Nijenhuis
Materiaal/techniek:
Hout en tin
Breedte in cm:
40
Hoogte in cm:
36
Documentatie:
Zie documentatiemap voorwerpencollectie voor toelichting uit de kroniek van Sambeek, verzameld door zuster Cecilia van Leeuwen ossr
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z122-006 Vulpen van pater A. Slijpen sj
Toelichting:
Pater Slijpen was de opvolger van pater Jac. van Ginneken. Hij begeleidde de Vrouwen van Bethanië in hun proces van lekenbeweging naar officiële bisschoppelijke congregatie en schreef in 1932 de nieuwe regel (bijgestaan door L. de Jonge sj, Thérèsa Huf en Agnes Westermann).
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Vrouwen van Bethanië
Vervaardiger:
Wahl-Eversharp USA
Materiaal/techniek:
zilver
Lengte in cm:
10,5
Diameter in cm:
1
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden