Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
12  voorwerpen
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0209 Canonborden
Toelichting:
Canonteksten in rood en blauw, geïllustreerd met kleurrijke en van bladgoud voorziene, neogotische afbeeldingen; voorts gecalligrafeerde met al of niet van voorstellingen voorziene kapitaalletters en ornamentele randen. Linkerbord: Kapitaalletter I met een medaillon waarin de evangelist Johannes op Patmos, schrijvend in een boek en opkijkend naar een naast hem staande engel, die richting hemel wijst. Rechts een adelaar met inktpot. Aan de onderzijde, in een door voluterend bladwerk omgeven medaillon de Annunciatie: Maria is geknield op een bidstoel, een geopend boek vóór haar. Links de engel Gabriël. De Geestesduif vliegt binnen. Middenvoor een bloeiende lelietak. Op de achtergrond een bed met een wiegje. Centrale bord: In de middelste kolom de Calvariegroep. Aan weerszijden van het kruis Maria en Johannes. Voorts een aantal engelen die het bloed opvangen. Aan de bovenzijde de zon en de verduisterde maan. Rechterbord: Boven floraal rankwerk de kapitaalletter D waarin een voorstelling van de Geboorte: Maria is geknield, vóór haar, op een deel van haar mantel, het naakte Kind. Rechts de os en de ezel. Op de achtergrond Jozef met lantaarn en Tau-staf. Neobarokke, verzilverd koperen omlijsting met holle en bolle profielranden. Erop gesoldeerde hoekornamenten in de vorm van symmetrisch en voluterend acanthusblad rond een blanco medaillon, in de uiterste hoeken een waaiermotief
Datering:
ca. 1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Hoogte in cm:
38,8 x 50 en twee maal 35,5 x 28,8
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0282 Canonborden
Toelichting:
Canonteksten in rood en zwart, achter glas met eikenhouten plaat. Geornamenteerde kapitaalletters en middenboven een kruisvorm temidden van geometrische motieven. Koperen lijst met zigzaglijnen; binnen de gearceerde velden rozetten en noppen. In de hoeken, op afzonderlijke koperen plaatjes, een witte glassteen, gevat in een montuur. Borden met een houten standaard
Datering:
1925-1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper, eikenhout, siersteen (glas)
Breedte in cm:
Midden: 46,5; zijpanelen:19
Hoogte in cm:
Midden: 31,5; zijpanelen: 228
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 282
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1394 Doopschelp
Toelichting:
Gestileerde doopschelp van metaal. Aan de bovenzijde een (kruisheren?)kruisje en een haakje waaraan de schelp eventueel kon worden opgehangen na de doop in de doopkapel of bij de doopvont.
Datering:
ca. 1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Lengte in cm:
15
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0006 Doopvont
Toelichting:
Stenen vont met romaanse stijlkenmerken. Op het cilindrisch basement staan vier tegen elkaar geplaatste zuilen met een ring aan boven- en onderzijde. Het bekken heeft een conisch deksel van gehamerd koper met in top een gelijkarmig kruis, zoals het kruisherenkruis. Aan de bovenzijde van het bekken een overeenkomstig kruisje in hoogreliëf en vier golvende lijnen in laagreliëf die het water symboliseren
Datering:
ca. 1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J.L.M. de Swart (deksel)
Plaats vervaardiging:
Rozendaal (bij Arnhem)
Materiaal/techniek:
Grijs natuursteen, koper
Hoogte in cm:
100
Diameter in cm:
70
Documentatie:
Literatuur:"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, (1996), inv. nr. 6; Dossier Elsen: Het ontwerp voor de doopvont is bewaard gebleven, evenals een niet uitgevoerd ontwerp van Jan Strik te Mill, gedateerd 27-7-1947
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0874 Doos met benodigdheden huwelijkssluiting
Toelichting:
Opschrift op de voorzijde van de doos: Huwelijksplechtigheid
Datering:
1950-1975
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Karton
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0873 Doos met doopbenodigdheden
Toelichting:
Opschrift aan de voorkant van de doos: Doopplechtigheid
Datering:
1950-1975
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Karton
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0279 Index
Toelichting:
Index of 'jatje' met zilveren handje met uitgestoken wijsvinger. Op de hoogte van de pols een meloenvormig ornament, op het einde van het cilindrische aanzetstuk een parelrand. Gegroefde, balustervormige greep met sierranden, waarboven een gelobde baluster met bol. Aan de bol een kwastje.
Datering:
1824-1853
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
A. Warrong
Plaats vervaardiging:
Grave/Uden
Materiaal/techniek:
Zilver; lindehout
Lengte in cm:
19,2
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0004 Lezenaar (lutrijn)
Toelichting:
Lezenaar in de vorm van een adelaar met gespreide vleugels, de kop zijwaarts gewend. Op de rug, tussen de vleugels, een smeedijzeren boekensteun. De adelaar staat op een bol, die de overgang vormt naar een nieuwe standaard, welke werd vervaardigd na de brand van de kapel in 1944. De lezenaar stond achter het oksaal in het koor, tussen de twee rijen koorbanken, zoals op oude prenten te zien is. Hij diende voor de monumentale gezangboeken uit het klooster zoals een graduale, of voor liturgische boeken waaruit werd voorgelezen, zoals het evangeliarium
Datering:
1750-1800 (adelaar), 1948 (standaard)
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Eikenhout, smeedijzer
Breedte in cm:
136
Hoogte in cm:
189,5
Opmerkingen:
De lutrijn werd vervaardigd tijdens de ambtsperiode van prior Henricus Peters(s)en (1733-1749) van het voormalige Kruisherenklooster te Venlo. Ze zou in het midden van het koor van de kloosterkerk van de Kruisheren aldaar hebben gestaan. Na de opheffing van dit klooster in 1797 werd ze, hoogstwaarschijnlijk door W.M. Kanters osc, meegenomen naar het Kruisherenklooster van Brüggen en na de opheffing van dit convent in 1802 overgebracht naar St. Agatha. De lezenaar, die te zien is op een negentiende-eeuwse tekening van J. van Boldrik (1816-1895) van het interieur van deze kloosterkerk, is zeer waarschijnlijk te identificeren met het hier besproken exemplaar. Dit geldt evenzeer voor de lezenaar, te zien op de litho van C.J. Grips uit 1855 en voor die, welke is te zien op een foto, afgedrukt in Kuilenburg 1983, p. 29 (afb.15). Volgens Hermans was de adelaar verguld en stond ze ook in de kloosterkerk van St. Agatha in het midden van het koor ten behoeve van de cantor. Tijdens de brand van 9 mei 1944 werd de adelaar gered, niet het onderstel. Blijkens bewaard gebleven brieven, d.d. 1 en 15 juni 1948 blijkt dat de adelaar, evenals de beelden van St. Agatha en Maria (inv.nr.29) ten behoeve van restauratiewerkzaamheden naar het atelier van fa. P. Verbraak te Tilburg zijn gebracht. De sculpturen zouden er volgens Jhr. Dr. C.O.M. van Nispen tot Sevenaer ondeskundig door een meubelmaker zijn behandeld. Gerhard Janssen, kunstschilder te Den Haag, die de genoemde sculpturen destijds te Tilburg heeft bezichtigd, gaf adviezen t.a.v. de beschildering ervan. De adelaar zou moeten worden verguld met 'dukaten goud'. Het advies is niet ten uitvoer gebracht. M. Pietersen, beeldhouwer te Den Haag, heeft blijkbaar alsnog de restauratie van het houtwerk uitgevoerd. Naar voorbeeld van onderhavige lutrijn is destijds een lezenaar gemaakt voor het Kruisherenklooster te Diest (Clair-Lieu 2 (1944) p.128). Eenzelfde adelaarslutrijn in het voormalige klooster te Kerniel is nog geheel intact
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 4; A.A.J.J. van Pinxteren, “Pronkstukken Venlo 650 jaar stad”, tentoonstellingscatalogus Venlo 1993, Goltziusmuseum (Venlo 1993) , p. 130-131, (afb. p. 130); H. Drenth, “De akker is de wereld. De Kruisheren van Ter Apel en de strijd om het bestaan”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1992, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten, z.j.) (1992), p. 51, cat. nr. 73 (regeerperiode H. Peters(s)en: 1724-1749); L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 127, afb. 128a (tekening J. Boldrik);Scheerder osc, J., “Henricus Martinus Franciscus Hollmann, tweeën-vijftigste magister generaal der orde van het H. Kruis”, 1853-1927 (Diest 1966), tegenover p. 65: foto kerkinterieur St. Agatha, vóór 1944); L. Heere, 'Het Kruisherenklooster te Venlo 1643-1836' in: "Publications de la Société historique et archéologique dans le Limbourg", Deel XCIV-XCV (1958-1959), p. 231-232; “Clairlieu”. Tijdschrift gewijd aan de geschiedenis van de Kruisheren, 1 (1943) - heden (aanvankelijk o.d.t. Clair-Lieu), 13 (1955), p. 58-59;Brieven, d.d. 1 en 15 juni 1948 over de restauratiewerkzaamheden; Dossier Elsen, klooster St. Agatha; Hermans, C.R., “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Silvae-ducis 1858, deel I (2), litho t.o. p. 154, p. 207, nr.4
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0581 Schaal voor mandatum (voetwassing), samen met schenkkan Ag/0578 en Ag/00579
Toelichting:
Ovale schaal vlakke rand en geaccoleerde buitenrand
Datering:
1750-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Everhardinus Cornelis Verwoert
Plaats vervaardiging:
Nijmegen
Materiaal/techniek:
Tin
Lengte in cm:
44,8
Breedte in cm:
33,5
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 581
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0579 Schenkkan voor Mandatum (voetwassing), samen met schaal Ag/0581
Toelichting:
Voet, lichaam en monding identiek aan die van de kan vermeld onder vorig inventarisnummer. Geknikt voluutvormig, afstaand oor. Aan de bovenzijde een gestileerd bladmotief, dat eindigt in een kleine duimgreep
Datering:
1700-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Tin
Hoogte in cm:
21,5
Diameter in cm:
Voet: 8,8
Opmerkingen:
Destijds gebruikt bij de voetwasschaal - Ag/0581 - gebruikt op Witte Donderdag bij het Mandatum (dossier Elsen). Ook de schenkkan Ag/0578 werd hierbij gebruikt
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 579
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0578 Schenkkan voor Mandatum (voetwassing), samen met schaal Ag/0581
Toelichting:
Ronde, geprofileerde voet met gewelfde rand en verzonken bovenvoet. Korte stam met ring. Bekervormig lichaam met geprofileerde en ongeprofileerde band. Gecontourneerde, verdikte monding met brede sneb. Voluutvormig oor, tweemaal in het midden ingesnoerd
Datering:
1700-1800
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Tin
Hoogte in cm:
18,5
Diameter in cm:
Voet 8,7
Opmerkingen:
De kan (of het exemplaar, vermeld onder inv.nr. Ag/0579) werd samen met de (voetwas)schaal (inv. nr. Ag/581) gebruikt op Witte Donderdag bij het Mandatum (dossier Elsen). In 1945 werd het mandatum alleen nog door de magister-generaal toegediend, in de vorm van een handwassing
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 578
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0218 Ziekenlantaarn
Toelichting:
Lantaarn op ronde, ingesnoerde en geprofileerde voet. Zeszijdig frame met scharnierend deurtje, dat twee zijden omvat. Concaaf gewelfd deksel met profielrand en trommel met platte koepel ter afsluiting. In het deksel afwisselend vijf in ruitvorm geplaatste en drie in driehoek geplaatste, ronde perforaties, in de trommel zes perforaties. Handgreep in de vorm van geknikte voluten, eindigend in een druiventros met gestileerde wingerd. Dwarsverbinding met belletje, waarop een Kruisherenkruisje. Houten, gedraaide handgreep
Datering:
1900-1925
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Koper, glas, hout
Hoogte in cm:
45,5
Diameter in cm:
17,4 [voet]
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te Uden", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 218
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden