Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie
Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
22  voorwerpen
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0182 Ontwerptekening Lambrizering priesterkoor St. Agatha
Toelichting:
Ontwerptekening voor een Lambrizering van het priesterkoor. Zes neogotische wandvlakken met afsluitend fries waaronder ruimten voor zes met A t/m F gecodeerde voorstellingen. Voorstelling F is uitgewerkt. Tegen de zijstijlen, die de vlakken markeren, een staande engel. Aan de onderzijde een aanduiding van de taferelen: A. Intocht Jeruzalem, B. Voetwassing, C. Avondmaal (linkerwand), D. Lofzang na het Avondmaal, E. Kruisiging, F. Aanbidding van het Lam in de hemel. Middenonder "Detail van een vak der muur bekledingen (f) in eikenhout". Geheel boven "situatieschets pr.koor". Voorts is een schaalverdeling aangebracht
Datering:
ca. 1859-1870
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Ongesigneerd
Materiaal/techniek:
papier, inkt
Lengte in cm:
45
Breedte in cm:
34,5
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 182
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0183 Ontwerptekening Mariatroon
Toelichting:
Ontwerptekening voor een Mariatroon. Neogotische opstand, waarin middenboven een voorstelling van Maria met het Kind op de linkerarm. Op de tekening staan afmetingen aangegeven en zijn berekeningen aangebracht
Datering:
ca. 1859-1870
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Ongesigneerd
Materiaal/techniek:
papier, potlood
Lengte in cm:
35,5
Breedte in cm:
21,3
Opmerkingen:
Het ontwerp is, zij het met enige wijzigingen, destijds uitgevoerd (mondelinge mededeling). De troon is vermoedelijk bij de brand van 9 mei 1944 verwoest
Documentatie:
Literatuur: inventarisrapport Klooster St. Agatha 1996, met zwart-wit foto's en literatuurlijst (SKKN)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0184 Ontwerptekening altaar met Mater Dolorosa
Toelichting:
Ontwerptekening voor het Mater-Dolorosa-altaar; vooraanzicht en plattegrond. Tombe met drie compartimenten met ojiefboogpanelen, waarin taferelen: in het midden een kelk met doornenkroon, aan weerszijden de arma Christi, respectievelijk de geselkolom en twee geselwerktuigen (links), en spons, lans, nagels, hamer, nijptang, dobbelstenen en lantaarn (rechts). Kaarsenbank met voluterende bladranken. Op het altaar een Pieta-voorstelling tegen een met een windseldoek omhangen driepaskruis met INRI-banderol. Op het basement van de pieta in gotisch schrift "Mater Dolorosa O.P.N." Aan de achterzijde een gordijn. Aan de onderzijde van de tekening een plattegrond
Datering:
1907-1908
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J. Thissen
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Pentekening, papier, inkt
Lengte in cm:
71
Breedte in cm:
47,5
Opmerkingen:
Het altaar en de piëta zijn beide uitgevoerd. Het altaar werd destijds geplaatst op het einde van de voormalige biechtkapel, de huidige dagkapel. De piëta is momenteel geplaatst in de gang, begane grond (zie inv. nr. Ag/0031). Bruin eikenhouten kruis uit 1934 (221,5 x 123 cm, console: 25 x 98 x 59 cm). Aan de kruisarmen een wit geschilderde lijkwade, voorts een wit geschilderd INRI-bordje. Kruis en console zijn naar de sacristiekelder verhuisd (dossier Elsen). Het blauwe gordijn aan de achterzijde van het altaar was een geschenk van de familie Van de Voordt-Huberts (dossier Elsen). Voor J. Thissen, zie onder inv. nr. Ag/0007
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 184
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0185 Ontwerptekening biechtstoel
Toelichting:
Neogotisch ontwerp voor een biechtstoel: vooraanzicht, zijaanzicht en plattegrond. Deurtje met briefpaneel. Schaal 1:10
Datering:
ca.1910
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J. Thissen. Gesigneerd "Jos. Thissen"
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Potlood op geolied papier
Lengte in cm:
38
Breedte in cm:
30
Opmerkingen:
Voor J. Thissen, zie onder inv. nr. Ag/0007. Er zijn in totaal vier biechtstoelen vervaardigd. Eén ervan bevindt zich in de dagkapel van het klooster, zie onder inv. nr. Ag/0007
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 185
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0069 Ontwerptekening glas-in-loodraam
Toelichting:
Driedelig spitsboograam met laatgotische tracering. In het middelste raam CHRISTUS die aan de geknielde PETRUS de sleutels overhandigt en hem daarmee de sleutelmacht verleent. Op de achtergrond de Sint Pieter in stralenkrans. In het midden van het linkerraam een rozentak in ruitvorm; de overige ruimten zijn, evenals drie kleine ramen in het boogveld gevuld met non-figuratieve en florale ornamenten. Het rechterraam en twee kleine ramen in boogveld zijn blanco
Datering:
ca. 1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen. Linksboven gestempeld "F. NICOLAS EN ZONEN / Ateliers voor glasschilderkunst / ROERMOND"
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Papier, potlood, verf
Lengte in cm:
32,4
Breedte in cm:
20,4
Opmerkingen:
Dit raam maakte deel uit van een serie, waarvan enkele fragmenten zijn bewaard gebleven (zie inv.nr.67). Het raam is met de brand op 9 mei 1944 geheel verloren gegaan (dossier Elsen). Over Frans Nicolas, zie onder inv.nr. Ag0067
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 69
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0181 Ontwerptekening hoofdaltaar
Toelichting:
Ontwerp voor een neogotisch hoofdaltaar. Tegen de altaartombe een voorsteling van het Offer van Melchizedek. Aan weerszijden van het tabernakel respectievelijk een tafereel van het Laatste Avondmaal en van de Bruiloft te Kana. Op het tabernakel een monstrans en een crucifix in een nis. Aan weerszijden hiervan tweemaal drie kandelaars met kaarsen. Boven de nis de figuur van God de Vader met gesloten boek en spreekgebaar makend, aan de onderzijde engelen. Ter hoogte van de buitenste kaarsen tweemaal drie aanbiddende engelen boven elkaar, ter hoogte van de taferelen aan weerszijden van het tabernakel respectievelijk een staande engel met kruis en een met vaandel
Datering:
ca. 1859-1870
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
J.D. de Vlam osc. Buiten de tekening met potlood gesigneerd "J D Vlam"
Materiaal/techniek:
papier, inkt
Lengte in cm:
43
Breedte in cm:
28,5
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Kruisherenklooster te St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 181
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0186 Ontwerptekening voor het gewelf van de kloosterkapel St. Agatha
Toelichting:
Ontwerptekening voor een gewelfschildering van het priesterkoor. Centraal in de sluitsteen van de absis het IHS-monogram, omgeven door een lobbenrand met florale motieven en de tekst, in gotiserend schrift, "SANCTUS SANCTUS SANCTUS DOMINUS DEUS SABAOTH". Traveeën gevuld met geornamenteerde driepassen, in de hoeken blad- en bloemranken. In de sluitsteen van het koortravee het XP-monogram en vergelijkbare ornamentering als in de andere traveeën. Ribben geaccentueerd met meerdere kleuren
Datering:
ca.1910 (?)
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Hans Mengelberg. Rechts gesigneerd "HANS MENGELBERG"
Plaats vervaardiging:
Utrecht
Lengte in cm:
45,5
Breedte in cm:
37
Opmerkingen:
Johannes Josephus ('Hans') Mengelberg (Utrecht 1885 - 1945) was de jongste zoon van Friedrich Wilhelm Mengelberg en tevens diens leerling. Hij woonde en werkte in Utrecht als beeldhouwer, kunstschilder en interieurkunstenaar van voornamelijk kerkelijke kunst. Het ontwerp is nooit uitgevoerd (dossier Elsen)
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 186
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0068 Ontwerptekening, ingekleurd, glas-in-loodraam
Toelichting:
Driedelig spitsboograam. In het middelste raam de Goede Herder, frontaal staande, met staf, een lam op zijn schouders. Aan weerszijden drie deels zichtbare schapen (op afzonderlijke papiertjes getekend en opgeplakt). De beide zijramen zijn gevuld met non-figuratieve ornamenten, evenals de twee kleine buitenste ramen in het boogveld. In het middelste raam hier een kelk op een gesloten boek, een hostie in stralenkrans en een stola
Datering:
ca. 1907
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
F. Nicolas en Zonen, Middenonder gestempeld "F. NICOLAS EN ZONEN ROERMOND". Over Frans Nicolas, zie onder inv.nr.Ag/0067
Plaats vervaardiging:
Roermond
Materiaal/techniek:
Papier, potlood, verf
Lengte in cm:
39,5
Breedte in cm:
21
Opmerkingen:
Een klein deel van dit raam is bewaard gebleven; zie inv.nr. Ag0067d. De uitvoering is echter niet geheel overeenkomstig de tekening
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 68
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ud0109 Pentekening
Toelichting:
Gezicht op de kerk en ommuurde gebouwen van het kruisherenklooster Sint Matthias te Luik
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
E. Fontaine o.s.c. ?
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
15
Breedte in cm:
22,9
Opmerkingen:
Tekening naar een achttiende eeuwse gravure van Remacle Le Loup (Zie ook VW-P017-Ud0108)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1468 Pentekening
Toelichting:
De noordkant St. Janskathedraal in den 's-Hertogenbosch
Datering:
ca. 1942
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Inkt op papier
Breedte in cm:
40
Hoogte in cm:
55,5
Opmerkingen:
Op de achterzijde staat geschreven: 13 juni 1942 Mej Arts A 296 nog 2,75 betalen
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0757 Pentekening, Wapen Magister-Generaal Van Hees
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Breedte in cm:
18
Hoogte in cm:
25,5
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 757
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1496 Plattegrond parochie St. Agatha met aanduiding van het klooster
Toelichting:
Op de tekening zijn twee afdrukken van het zegelstempel van het klooster in lak afgedrukt
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, inkt
Lengte in cm:
60
Breedte in cm:
50
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1493 Plattegrond van de kapel te Uden voor 1903 en het klooster en kapel na die datum
Deelcollectie:
Kruisheren
Lengte in cm:
76
Breedte in cm:
50
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0905 Schildering wapens magisters-generaal
Toelichting:
De wapens van de magisters-generaal van Neerius tot en met Van Hees met de toevoeging van nog twee lege velden
Datering:
ca. 1950
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier, gouache
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0174a Schildering, De eerste kapel te St. Agatha
Toelichting:
Voorstelling van de eerste kapel te St. Agatha, omgeven door een tekstbanderol waarop in rood en zwart "EX CAPELLULA COENOBIUM 1371." (Van kapelletje tot klooster). In de tekst is een chronogram verwerkt: XCLLVLCIVM = MCCLLLXVVI = 1371. De voorstelling is geschilderd op wit katoen (lakenstof)
Datering:
1871
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Wit katoen (lakenstof), olieverf
Lengte in cm:
90
Breedte in cm:
90
Opmerkingen:
De tekeningen zijn kennelijk vervaardigd in 1871 bij gelegenheid van het 500-jarig bestaan van het klooster.
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 174a
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Am0054 Tekening
Toelichting:
Gezicht op de kerk en ommuurde gebouwen met tuinen van het moederklooster Clairlieu van de kruisheren te Hoey (nabij Luik). Rechtsboven het wapen van magister-generaal J. Reynders
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
E. Fontaine (?) o.s.c.
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
17,5
Breedte in cm:
24,5
Opmerkingen:
Aan de onderzijde getiteld: "Vue du Monastère des Chanoines Reguliers de Ste Croix à Huy"
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1791 Tekening
Toelichting:
Pentekening van kruisheren aanwezig bij een overledene in de kapel
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Papier
Lengte in cm:
26
Breedte in cm:
21
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag1461 Tekening
Toelichting:
Monniken dragen een doodskist. Op de achtergrond een deel van de St. Jan Kathedraal te 's-Hertogenbosch
Datering:
1938
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Inkt op papier
Breedte in cm:
32,5
Hoogte in cm:
36,5
Opmerkingen:
Sticker op achterzijde: "Begravenis bij de St. Jan / Ant. Pieck / op de achtergrond de Gerfkamer, 14-2-38". Waarschijnlijk getekend door Frans Bull osc in zijn beginjaren in het klooster (mondelinge mededeling van Jan Leers osc, die vertelde dat FB met regelmaat Anton Pieck kopieerde)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag2030 Tekening met Oostindische inkt, gezicht op kruisherenklooster Ehrenstein
Datering:
1994
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
B. Klösen
Lengte in cm:
46
Breedte in cm:
61
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0180 Tekening met applicatiewerk Klooster St. Agatha
Toelichting:
Het klooster St. Agatha, gezien vanuit het zuidoosten. Zicht op de achterkant van het klooster met de bijgebouwen en op de absis van de kloosterkerk. Getekende gebouwen, gevuld met stukjes papier en geaccentueerd met bruine garens. Bomen, struiken en haag van gedroogde natuurproducten. Tekening achter glas in vergulde lijst
Datering:
1872
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Pater Bernard Christiaans osc te Uden
Lengte in cm:
44
Breedte in cm:
29
Hoogte in cm:
Binnen passepartout 29 x 44 cm, lijst 48,5 x 62
Opmerkingen:
Vervaardigd bij gelegenheid van het 50-jarig priesterjubileum van magister-generaal H. van den Wijmelenberg op 20 december 1873 door Bernard Christiaans osc (1825-1879
Documentatie:
Literatuur:"Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 180
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag2029 Tekening van de Kruisbroederkerk in Keulen
Datering:
1934
Deelcollectie:
Kruisheren
Vervaardiger:
Flor. Akkermans
Lengte in cm:
31,8
Breedte in cm:
31,7
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0173 Tekening van het klooster St. Agatha
Toelichting:
Het klooster Sint Agatha met zicht op de achterzijde. Onder de afbeelding in zwart en rood de tekst "EX CAPELLULA COENOBIUM" (van kapelletje tot klooster) waarin een chronogram is verwerkt (XCLLVLCIVM = MCCLLLXVVI = 1371). In het midden van de achterzijde staan met inkt genoteerd de verschillende kloosterafdelingen met hun afmetingen; de notities binnen kaders met potlood zijn hier tussen haakjes geplaatst. "Zomer Reefter 22 Schrit lang en 9 breed / 5,60 M de voorkamer van het prioraat 7 lang en 4,5 breed / (7.30). De twee groote kamers ider 9 lang en 7 breed = 5,60 M / (3.60) de winterkamer 7 schrit lang 6 lang 3 breed (= 2.40 M) / (42 M) van de prioraat tot aan de winterrefter 60 schrit lang / (8.60 M) de winterrefter 11 lang en 10 breed (700 M) (onleesbare afmeting) de kerk 44 lang 11 breed (8.60 M)". De tekening is op een dun plankje bevestigd. Aan de achterkant met potlood linksboven gedateerd "teekening is gemaakt in 1771". Voorts met inkt "Deze teekening is gemaakt in 1771". Rechtsboven, eveneens met potlood, "St. Agatha ex Capellula Coenobium 1371". De tekening is bij conservering van het plankje gehaald, zie Opmerkingen
Datering:
1771
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Ingekleurde tekening (papier, inkt, verf)
Lengte in cm:
40,8
Breedte in cm:
24,5
Opmerkingen:
De opschriften met potlood aan de bovenzijde zijn door J. de Pater osc erbij geschreven. Prior W. Gielen osc schreef, eveneens met potlood, de door J. de Pater omgerekende maten in meters erbij (dossier Elsen). De tekening werd kennelijk vervaardigd bij gelegenheid van het vierhonderd jarig bestaan van het klooster. Hermans schrijft dat in de kamer van de prior zich destijds een olieverfschildering bevond voorstellende een gezicht op het klooster St. Agatha. Een dergelijke voorstelling uit eind XVIII bevond zich ook op de kamer van de magister-generaal. Deze echter was getekend op papier en voorzien van de tekst "Ex capellula coenobium". Mogelijk is de hier beschreven tekening ermee te identificeren. De eerder vermelde olieverfschildering is niet aangetroffen
Documentatie:
Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 173; C.R. Hermans, “Annales canonicorum regularium S. Augustini, Ordinis S. Crucis”, Deel I-III (Silvae-ducis 1858), I (2), p. 206, nr. 40
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden