Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Archiefinventaris Kruisherenklooster St. Agatha
AR-P017 SA Archiefinventaris Kruisherenklooster St. Agatha

U kunt zoeken door:

 

  • De onderstaande Inventaris aan te klikken en via de + tekens verder open te klikken.
  • Een woord in te typen in het zoekveld. U vindt dan alleen resultaten als het woord letterlijk in de inventaris voorkomt.

De voorwaarden voor inzage van archiefstukken staan vermeld in de Inleiding.

 

 
 

Het Erfgoedcentrum beheert particuliere archieven. Voor het inzien van stukken heeft u vaak schriftelijk toestemming nodig van de archiefeigenaar. In de inleiding van elke archiefinventaris staat vermeld welke afspraken er voor dit archief gemaakt zijn. U kunt toestemming aanvragen door een mail te zenden naar: studiezaal@erfgoedkloosterleven.nl. De aanvraagprocedure vergt doorgaans één tot twee weken tijd.

 

In de inleiding vindt u ook informatie over de orde of congregatie die het archief heeft gevormd en de samenstelling van het archief. Wat is erin te vinden? Wat ontbreekt (nog)? Waar vindt u gegevens over personen?

 

De meeste archieven in het Erfgoedcentrum zijn nog niet afgesloten: er komen op gezette tijden aanvullingen binnen, die aan de inventarissen worden toegevoegd.

 

beacon
 
 
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
II Geschiedenis van het archief
III Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Inventaris
3 Stukken uit andere archieven en particuliere stukken
3.1 Stukken uit andere archieven
AR-P017 SA Archiefinventaris Kruisherenklooster St. Agatha
Inventaris
3 Stukken uit andere archieven en particuliere stukken
3.1
Stukken uit andere archieven
1067 Stukken betreffende het uitkeren van schadevergoeding door het gemeentebestuur van Cuijk aan ingezetenen van de hoofdbank van Cuijk vanwege hand- en spandiensten voor de Franse troepen in 1793-1795, voor 2/3 te verhalen uit de Hapse Maastol, voorheen behorende aan het Huis Bergh. Met retroacta, 1712, 1715, 1718, 1745, 1748 en 1772, 1796, 1800, 1805-1809 (1 pak)
N.B. Archief hoofdbank van Cuijk. Dorpsarchief Cuijk.Specificatie van de retroacta: a. Sententie van de Raad van Brabant, waarin graaf Oswald van den Bergh wordt verplicht bij te dragen in de buitengewone lasten en omslagen van het dorp Cuijk, 1712. b. Stukken betreffende het aandeel van wijlen graaf Oswald van den Bergh in de dorpslasten van Cuijk, Heeswijk en Haps als eigenaar van de Hapse Maas- en markttol en van korentienden onder Cuijk,Haps en Linden, 1715. c. Dictum van de Raad van Brabant voor de hoofdbank van Cuijk tegen Leopoldina, gravin- en douariè van den Bergh, tot gijzeling totdat aan de sententie van 1712 is voldaan, 1718. d. Staat van verpondings- en dorpslasten, door de graaf van den Bergh over 1719-1745 voldaan of nog verschuldigd aan de gemeente Cuijk uit de Hapse Maastol, 1745. e. Akte van aanbesteding tot het invorderen van verpondings- en dorpslasten door regenten van Cuijk en Heeswijk voor L.J. Brouwer over 1748-1750, waaronder 270 gulden te voldoen door de graaf van den Bergh uit de Hapse Maastol, 1748. f. Akte van overeenkomst tussen de gemachtigden van de hoofdbank van Cuijk en die van Johanna Catharina Victoria van Hohenzollern-Sigmaringen, regentes van het Huis Bergh, omtrent de afwikkeling van achterstallige verpondings- en dorpslasten uit haar Hapse Maastol, met vaststelling van haar quote en haar bijdrage voor 2/3 in een vijandelijke contributie, 1719. Afschrift van 1772.

Kenmerken

Datering:
1371-heden
Oudste en jongste stuk:
1315/2007
Archiefvormer:
Kruisheren
Omvang in meters:
16 + charters in kluis
Auteur:
Douma, H.; Jaegers, D.
Openbaarheid:
Deels toegankelijk, deels alleen na toestemming van eigenaar. Zie inleiding