Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Gouda
zzOUD Databestand kloosters in Nederland
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Gouda
Datering:
1455 - 1572
Orde of congregatie:
Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus (Windesheim)
Naam van het klooster:
Agnes
Patroonheilige:
Sint Agnes
Plaatsnaam:
Gouda
Provincie:
Zuid-Holland
Parochie:
Gouda
Destijds gewest:
Holland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1455
Opheffing/laatste vermelding:
1572
Type:
Klooster, v
Geschiedenis:
Het kloostercomplex van het Sint Agnesconvent in Gouda strekte zich uit over een gebied dat aan de oostzijde begrensd werd door de Kleiweg. Zuidelijk werd het omsloten door de Sint Antoniestraat en noordelijk door de tegenwoordige Nieuwstraat. Aan de oostzijde liep het zogenaamde Agnietenwatertje, dat later gedempt werd. Wie tot stichting van dit, in 1455 voor het eerst vermeld convent het initiatief nam, is niet bekend. De zusters volgden als conversinnen de regel van Sint Augustinus. Het convent maakte geen deel uit van het Kapittel van Sion al stond het wel vanaf 1501 onder toezicht van dit kapittel. De pastoor van de Sint Janskerk verleende de zusters het privilege om een eigen biechtvader te kiezen en een eigen kapel en kerkhof te hebben. Onenigheid met het aangrenzende Maria Magdalenaconvent maakte ter scheiding van beide conventen de aanleg van de Nieuwsteeg, de tegenwoordige Nieuwstraat, noodzakelijk. Het Sint Agnesconvent ging gebukt onder zware lasten, waaronder de forse belastingen, die vorsten en pauzen oplegde om daarmee deels hun oorlogen te kunnen bekostigen. Omstreeks 1556 was de financiële situatie van het convent dusdanig slecht dat ernstig overwogen werd het klooster met al zijn schulden aan de Heilige Geestmeesters over te dragen. Op het laatste moment werden er toch nog de middelen gevonden om het convent te redden, waardoor het zich in armoede in zijn bestaan kon voortslepen. Toen in 1572 geuzenaanvoerder Adriaan van Swieten Gouda in naam van Willem van Oranje had ingenomen, betekende dit het einde van het Sint Agnesconvent. De bezittingen kwamen in handen van de Heilige Geestmeesters, die uit de inkomsten daarvan alimentatie aan de overgebleven zusters moesten betalen. In de loop der tijd werden de diverse kloostergebouwen gesloopt, op de kapel na. Na voor diverse doeleinde dienst te hebben gedaan, werd de kapel in de jaren 1972-1975 ingrijpend gerestaureerd en is thans een van de weinige overblijfselen van de middeleeuwse kloosters van Gouda
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel II, p. 72; K. Goudriaan, ‘Fervente vroomheid in een bange tijd’ in “Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis” onder redacrie van P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl en J.H. Kompagnie ( Hilversum 2002), zie ook: http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2016/02/Duizend-jaar-Gouda-Religie.pdf (20-07-2017), p. 198/199; K. Goudriaan, ‘De verdwenen kloosters’ in “Gouda” ( Wim Denslagen ed.), Zwolle 2001, zie ook: http://www.dbnl.org/tekst/dens002goud01_01/dens002goud01_01_0014.php (20-07-2017), p. 200-202; J. Taal, Proefschrift “De Goudse kloosters in de middeleeuwen” (Universiteit Nijmegen 1960), zie ook: http://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/107577/mmubn000001_360228704.pdf?sequence=1 (20-07-2017). p. 14, voetnoot 70/46/47/66/78/101/103/182/193; H. van Dolder-de Wit, ‘Goudse kloosters in de middeleeuwen (3): Het klooster van Sint Agnes in “Tidinge van die Gouwe”, 15 (1997), nr. 3, zie ook: http://www.diegoude.nl/wp-content/uploads/2016/04/Tidinge%201997-3.pdf (20-07-2017), p. 65-68
Gebruikte websites:
Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Agnietenkapel_(Gouda) (20-07-2017)
ENK Monasticon nummer:
ME-Z104-033
VU Kloosterlijst nummer:
G20