Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Zutphen
zzOUD Databestand kloosters in Nederland
beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Zutphen
Datering:
1334 - 1596
Orde of congregatie:
Zusters van het Gemene Leven
Naam van het klooster:
Rondeel
Plaatsnaam:
Zutphen
Provincie:
Gelderland
Parochie:
Zutphen- Walburg
Destijds gewest:
Gelre
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1334
Opheffing/laatste vermelding:
1596
Type:
Klooster, v
Geschiedenis:
In 1334 schonk een zekere Alfardus Martini Dryneman een huis, Rondeel genaamd, met de achterliggende grond aan een gemeenschap van vrome vrouwen, die in Zutphen op de Nieuwstad woonden. Dit huis was oorspronkelijk de noordoostelijke hoektoren, die deel had uitgemaakt van de vestingwerken van de stad, maar na de bouw van de Berkelpoort in 1312 overbodig geworden was. De gemeenschap, die naar de naam van hun huis, eveneens Rondeel genoemd werd, moest steeds uit ten minste twaalf leden bestaan. Na zijn dood en die van zijn beide zonen liet Alfardus aan de gemeenschap ook het huis “Het Bronkhostergoed” te Eerbeek na. De schepenen van Zutphen namen toen tevens het bestuur over van de gemeenschap, die beslist beïnvloed zal zijn geweest door de Deventer zusters des gemene levens die, tijdens het Utrechts Schisma, in Zutphen in de jaren 1426 tot 1432 onderdak vonden. In 1476 werden nieuwe statuten opgesteld, waarmee het Rondeel officieel de leefwijze van de zusters des gemenen levens aannam. Deze statuten hadden tevens in een verbetering van de financiële situatie van het Rondeel tot gevolg, doordat in deze statuten bepaald was, dat eenieder die in de gemeenschap opgenomen werd een financiële bijdrage moest verlenen. Onder dwang van het stadsbestuur werd het Rondeel in 1596 opgeheven. Kort daarna werden de gebouwen als Burgerweeshuis in gebruik genomen
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel II, p. 219/220; J.C. Riemens, ‘Zutphense stichtingen op de kaart geze’t in “Cultuurtijdschriften”, 23 (2004), nr. 1, p.4/5
Gebruikte websites:
Website Achives PortalEurope: Regionaal Archief Zutphen, https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-ZuRAZ/type/fa/id/NL-ZuRAZ-0208 (12-01-2017); Website Kijk op Zutphen, http://www.kijkopzutphen.nl/nl/de-hofjes/98-agnietenhof (12-01-2017), Website Stichting Thomas a Kempis 1988, http://thomasakempiszwolle.nl/cms/index.php/over/de-stichting.html (12-01-2017)
ENK Monasticon nummer:
ME-Z135-022
VU Kloosterlijst nummer:
Z19