Inventaris online

De inventaris van het archief van de Dominicanessen van de H. Catharina van Siëna van King William’s Town is vanaf vandaag online raadpleegbaar op de website van het Erfgoedcentrum. De congregatie vestigde zich in 1939 vanuit Duitsland in Venlo. Daar namen zij van Duitse Dominicanen de oude boerderij Albertushof over voor de opleiding van jonge missiezusters. Tussen 1947 en 1966 vetrokken 44 zusters naar de missie in Zuid-Afrika.

Met het oog op meer bestaanszekerheid werden de werkzaamheden van de zusters uitgebreid. In Venlo en omstreken was er begin jaren zestig een grote behoefte aan een kleuterdagverblijf. Daarom werd in 1963 een begin gemaakt met kinderopvang ‘Albertus Kleuterhof’. Met de kenmerkende VW-bus werden kinderen thuis opgehaald (zie foto). Later breidden de werkzaamheden zich uit met de opvang voor verstandelijk gehandicapte kinderen onder de naam ‘Kindervreugd’.

Meer nieuws