Winterstop restauratie kloostermuren

De restauratie van de kloostermuren vordert gestaag. Omdat het half november te koud werd om de kunnen metselen en voegen, is nu een winterstop ingelast.

In zeven maanden tijd is ruim de helft van de oostelijke kloostermuur aangepakt, de muur die het meest vervallen was. In overleg met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zijn de samenstelling en kleur van het voegwerk bepaald. Ook zijn besluiten genomen over de afwerking van de bovenzijde, met deels een rollaag, deels een ‘ezelsrug’ en deels handhaving van de reeds verdwenen steenlagen. Geleidelijk aan is steeds beter te zien hoe mooi de gerestaureerde muur worden gaat.

We zijn enorm dankbaar voor de respons op de fondswervingsactie voor dit project. Met vereende krachten – van overheden, restauratiefondsen, ondernemers en vele, vele donateurs die ‘steentjes bijdroegen’ – gaat het lukken om de oudste kloostermuren van Nederland een toekomst te geven. Meer informatie vindt u via: www.kloostersintagatha.nl

Meer nieuws