Uitbreiding depot

Deze week is het archiefdepot uitgebreid met 800 meter stellingkasten, een grote vrachtwagen vol materiaal. De totaal beschikbare ruimte in het depot komt hiermee op ruim 7 kilometer.

Uitbreiding was nodig omdat op korte termijn het omvangrijke archief van de Fraters van Tilburg zal worden overgebracht naar Sint Agatha. Het archief bevat een schat aan gegevens over de ontwikkeling van het basisonderwijs, in Brabant maar ook in de rest van Nederland. De Fraters ontwikkelden bekende leesmethodes als ‘Veilig leren lezen’ en stonden mede aan de wieg van het onderwijs aan blinden en slechtzienden. Een aantal voorwerpen van de congregatie is al gearriveerd en reeds gecatalogiseerd.

Meer nieuws