Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

 
 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

beacon
69  voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z076-038 Matrijzen en devotiemedaille
Toelichting:
Twee mallen voor de twee zijden van een medaille. Aan de ene kant een afbeelding van Jezus Christus en de tekst: "Alles voor U, allerh. Hart v. Jesus". Aan de andere kant een afbeelding van de H. Juliana met de tekst: "H. Juliana bid voor ons". Bijgevoegd is een afgietsel van de mallen aan een ketting.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Julianazusters
Materiaal/techniek:
Metaal
Lengte in cm:
38 (3)
Diameter in cm:
3-5 (1-2); 3 (3)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-012 Medaille
Toelichting:
De ene zijde van de medaille toont het portret van de H. Carolus Borromeus, de patroonheilige van de congregatie, met het onderschrift 'humilitas'; de andere zijde toont een afbeelding van Christus met H. Hart en het opschrift 'Per Mariam ad Jesum'.
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Verguld metaal
Diameter in cm:
3,5
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P027-009 Medaille Maria-Congregatie
Toelichting:
Op de Apostolische School van de Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en in Driehuis-Velsen bestond een Maria-Congregatie. Bij de opname in de Maria-Congregatie ontvingen de nieuwe leden een medaille. Op de medaille staat aan de ene zijde O.L. Vrouw van het H. Hart met de woorden "KONINGIN.BESCHERMSTER.MOEDER", op de andere zijde de tekst "MARIACONGREGATIE" rondom het monogram "IHS". In het "Handboekje voor de leden der Mariacongregatie opgericht onder den titel van O.L. Vrouw van het H. Hart en den H. Aloysius aan de Apostolische Scholen der Missionarissen van het H. Hart te Tilburg en Driehuis" wordt op pp. 52-54 beschreven hoe de medailles worden uitgereikt.
Achtergronden:
De Maria-congregatie is ontstaan te Rome in 1563 toen een van de leraren van het Romeins College, Joannes Leunis sj, zijn leerlingen opriep om met hem de H. Maagd Maria op bijzondere wijze te vereren. Op 5 december 1584 is de congregatie goedgekeurd door Paus Gregorius XIII. De Maria-congregatie was in het begin alleen bestemd voor mannen en jongens. Sinds 1751 worden ook vrouwen toegelaten. Om aanspraak te kunnen maken op de door de paus verleende aflaten en voorrechten dienen Maria-congregaties aangesloten te zijn bij de congregatie te Rome. Alleen de generaal overste van de Jezuïeten kan hiervoor toestemming geven.

Iedere geestelijke kan een Maria-congregatie oprichten. Het doel van de congregatie is “zelfheiliging en apostolaat”. Om dit doel, zorg voor het eigen zielenheil en dat van anderen, te bereiken “is het noodzakelijk, dat zij [de congregaties] alle krachten inspannen om op verschillende wijze de godsvrucht der leden meer en meer aan te kweeken en hen tot werken van naastenliefde aan te sporen.” Deze werken van zelfheiliging en naastenliefde kunnen, naar gelang de lokale behoeften, verschillende vormen aannemen, zoals: catechismusles geven, zieken bezoeken, dagelijks bijwonen van de mis en verschillende geloofs- en debatclubs oprichten.

Aan het hoofd van elke congregatie staat een directeur, die terzijde gestaan wordt door een raad, die ieder jaar door de congreganisten wordt gekozen. Van oudsher is iedere congregatie opgedeeld naar zogenoemde standen: congregaties voor jongens, meisjes, mannen, vrouwen, studenten, arbeiders, fabrikanten etc. Iedere stand is vervolgens weer onderverdeeld in secties of afdelingen.

In Nederland werd door de oprichting van een algemeen secretariaat in 1912 een impuls gegeven aan de Maria-congregatie. Er werden jaarlijks meerdere nationale congressen voor leden georganiseerd en men begon met de uitgave van verschillende tijdschriften, zoals in 1918 het blad voor vrouwen en meisjes “Ave Maria”.
Datering:
z.j.
Deelcollectie:
Missionarissen van het H. Hart
Materiaal/techniek:
Blik en lint
Hoogte in cm:
7 (incl. lint)
Diameter in cm:
3
Opmerkingen:
Eén medaille is beschadigd.
Documentatie:
H. Padberg sj, "De Mariacongregatie" ('s-Hertogenbosch 1923)
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z072-008 Medaille aan ketting
Toelichting:
Hanger met het embleem van de congregatie: Maria op de maansikkel met een voet op een slang, een roos in de hand en een aureool van sterren om het hoofd. Daar omheen vier tekens: een duif (de H. Geest), een schild met ster en de woorden "quis ut Deus", twee handen/armen die een kruis dragen en een driehoek (H. Drievuldigheid) met het Hebreeuwse woord voor 'God'. Op de achterzijde staan de letters S.F.I.C. gegraveerd, de afkorting van de congregatie. De medaille werd als herkenbaar teken van het 'franciscaans-zijn' gedragen. Het Generaal Kapittel in 1997 gaf de aanbeveling mee: "dat het Generaal Bestuur wil zorgen voor een groter herkenningsteken (met stevig kettinkje) dat tropenbestendig is". Na onderzoek kwam het bestuur uit bij de omslag van het boek dat door moeder Isidora de Rooy in 1919 bij het 75-jarig bestaan van de congregatie was uitgegeven. Op 13 juni 2000 werd de medaille aan de Nederlandse zusters uitgereikt, na het uitspreken van het gebed: "Ontvang dit herkenningsteken als s.f.i.c. zusters, dat het een teken mag zijn van eenheid en verbondenheid, met alle s.f.i.c. zusters waar ter wereld ook. Moge het een teken zijn van de geest van eenvoud, liefde, onderwerping en versterving. Moge je aanwezigheid getuigen van Gods aanwezigheid onder de mensen". Het gedicht is bij de medaille gevoegd in het Nederlands, Indonesisch en Engels.
Datering:
2000
Deelcollectie:
Franciscanessen van Veghel
Vervaardiger:
Ars Liturgica
Plaats vervaardiging:
Maria Laach (D)
Materiaal/techniek:
Metaal
Lengte in cm:
39 (incl. hanger); 4,5 (hanger)
Breedte in cm:
2,5 (hanger)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden