Vrijwilligers

Meedoen

Klooster Sint Agatha heeft de eeuwen kunnen trotseren omdat velen zich ervoor inzetten. In het kloosterarchief valt te lezen hoe de Kruisheren en mensen in de regio zich 650 jaar lang hebben ingespannen om deze plek, in goede en moeilijke tijden, samen continuïteit te geven als plaats van stilte en reflectie voor iedereen die daarvan gebruik wil maken.

Vrijwilligers

In en om het Erfgoedcentrum en het klooster zijn tientallen vrijwilligers actief. Het onderhoud van de (dagelijks toegankelijke) kloostertuin vergt veel handen, evenals de ontvangst van gasten in het Poortgebouw en in het museum, het geven van rondleidingen en assistentie bij het beheren van de collecties. Iedereen die wil bijdragen is welkom, we zijn blij als u zich aanmeldt. Carli van den Berg is onze vrijwilligerscoördinator. Ze maakt een afspraak om te overleggen wat u zou kunnen/willen doen. Zou u willen helpen, laat het ons weten.