Personen zoeken

Bent u op zoek naar een persoon? Bijvoorbeeld naar een tante die zuster was, een oom die naar de missie ging of een vader die bij kloosterlingen gestudeerd heeft? Voor het zoeken naar personen geven we graag enkele tips.

Zoeken op naam

 • Namen kunt u gebruiken als zoekterm in zoeken in alle collecties. Denk daarbij aan verschillende spellingsmogelijkheden, zoals ‘Verkuijlen’ of ‘Verkuylen’. En bedenk: u vindt op deze manier alleen resultaten als de ingetypte naam letterlijk in de collectiebeschrijvingen voorkomt.
 • Een kloosterling kreeg bij zijn/haar intrede vaak een kloosternaam. Soms wordt in de archieven alleen deze kloosternaam gebruikt en niet de familienaam.

Zoeken via kloosterorde/congregatie

Als u weet aan welke kloosterorde/congregatie de gezochte persoon verbonden was (als lid, leerling, patiënt enz.), kunt u verder zoeken in de archiefinventaris van deze orde/congregatie. Enkele tips:

 • In de rubriek ‘leden’ zijn vaak persoonsdossiers en bidprentjes vindbaar.
 • Registers: namen van personen komen niet altijd letterlijk in de archiefinventaris voor. Kloosterlingen zonder eigen persoonsdossier staan vaak wel vermeld in registers van intrede en noviciaat. Namen van leerlingen of patiënten staan eigenlijk nooit in een inventaris, maar worden soms wel vermeld in registers van de instelling.
 • Plaats en tijd: als een verblijfplaats bekend is, dan kunt u de plaatsnaam als zoekterm gebruiken. Het aantal zoekresultaten kunt u desnoods verder verkleinen aan de hand van de periode dat de gezochte persoon in klooster/instelling verbleef.

Kloosterorde/congregatie zoeken

Als de kloosterorde/congregatie van de gezochte kloosterling of instelling onbekend is, kunt u onze online lijst Kloosters in Nederland doorzoeken met gegevens die u wel heeft, zoals:

 • Verblijfplaats: hiermee kunt u achterhalen welke orden/congregaties in de plaats actief waren.
 • Naam van instelling: hiermee kunt u achterhalen van welke orde/congregatie een instelling (school, ziekenhuis enz.) was

Voorbeeld van een zoekactie

 • U had een ’tante in het klooster’, rond 1900 werkzaam als onderwijzeres. Haar familienaam is Jansen. Bij navraag binnen de familie verneemt u dat zij een tijd in Hilversum is geweest.
 • U zoekt op ‘Jansen’ in de archieven van het centrum, maar dat levert geen relevante resultaten op.
 • U zoekt in de lijst ‘Kloosters in Nederland’ op ‘Hilversum’. Het blijkt dat er vijf verschillende zustercongregaties in Hilversum werkzaam waren. Daarvan waren er drie werkzaam in het onderwijs. Slechts één organisatie verzorgde al rond 1900 onderwijs: de zusters Franciscanessen van Oirschot.
 • Nu kunt u via de archiefinventaris van de Franciscanessen van Oirschot (AR-Z069) zoeken naar stukken waarin u meer informatie zou kunnen vinden over de gezochte persoon.

Dieper graven?

 • In fotoalbums, kronieken of publicaties van/over een klooster of instelling, is mogelijk nog meer informatie te vinden.
 • Tijdschriftencollectie: in tijdschriften van kloosterorganisaties zijn vaak gegevens over kloosterjubilea, berichten uit de missie of ‘In memoriams’ van kloosterlingen te vinden.

Ten slotte

 • Bedenk dat de kloosterarchieven zijn opgebouwd door en voor kloosterorganisaties. De archieven zijn niet verzameld met uw zoekactie in gedachten. Dus het kan ook zijn, dat er géén gegevens bewaard zijn gebleven van degene waarnaar u op zoek bent. Dit zal met name het geval zijn als uw zoekactie niet over een kloosterling gaat.
 • Wilt u archiefstukken inzien of heeft u vragen mail naar: studiezaal@erfgoedkloosterleven.nl.