Studiezaal

Openingstijden

De studiezaal van het Erfgoedcentrum is op afspraak te bezoeken op donderdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Voorwaarden voor inzage archiefmateriaal

Het Erfgoedcentrum beheert particuliere archieven. Voor het inzien van archiefmateriaal is in veel gevallen toestemming nodig. Deze kan worden aangevraagd door het sturen van een email naar: studiezaal@erfgoedkloosterleven.nl. In het Studiezaalreglement vindt u meer informatie over het raadplegen van archiefstukken en publicaties.

Reproducties

  • Het kopiëren, fotograferen of laten scannen van archiefmateriaal is toegestaan als het materiaal vrij toegankelijk is of als u hiervoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van de archiefeigenaar. In de inleiding bij iedere archiefinventaris staan de voorwaarden voor inzage vermeld. Ook moet de conditie van het materiaal zodanig zijn dat het maken van reproducties geen schade toebrengt.
  • Kopieën en scans worden verstrekt voor eigen gebruik. Wilt u ze gebruiken voor een publicatie of ander publiek doel, dan is voorafgaand overleg met het Erfgoedcentrum vereist.
  • Het Erfgoedcentrum is beheerder van de collectie foto’s en affiches en bemiddelt niet in eventuele beeld- of auteursrechten van derden. De gebruiker wordt geacht op de hoogte te zijn van alle relevante wetgeving betreffende deze rechten. Het Erfgoedcentrum is niet aansprakelijk voor het gebruik van materiaal afkomstig uit zijn collecties.

Tarieven:

  • Kopieerapparaat in de studiezaal (zelfbediening): € 0,20 per A4-kopie en € 0,50 per A3-kopie (enkelzijdig, zwartwit); € 0,10 per scan (als pdf naar uw usb-stick of sd-kaart).
  • Laten vervaardigen van kopieën/scans van documenten of foto’s (tot maximaal 25 stuks): € 12,50 opzoek- en administratiekosten en € 1,00 per kopie (tot A3-formaat). In geval van verzending worden ook de verzendkosten doorberekend.
  • Het bestellen van filmmateriaal op een DVD: € 12,50 administratiekosten en € 25,00 per DVD. In geval van verzending worden ook de verzendkosten doorberekend.
  • Reproductierecht voor publicatie (oplage van meer dan 250 of website): € 50,00.
  • Reproductierecht bij uitzending op TV: € 150,00.

Bruiklenen

Veel collectie-items kunnen worden geleend ten behoeve van tentoonstellingen of andersoortige presentaties. Aanvragen voor bruiklenen kunnen worden gedaan door het sturen van een email naar: studiezaal@erfgoedkloosterleven.nl.