Bezoek en diensten

Wees welkom voor een bezoek aan de studiezaal of het museum, in het Poortgebouw (horeca),
bij een rondleiding of een wandeling in de kloostertuin.