Kloostergemeenschappen

Onderstaande orden, congregaties en samenwerkingsverbanden participeren in het Erfgoedcentrum. De namen van gemeenschappen die hun erfgoed nog niet naar Sint Agatha overbrachten, zijn geschreven in lichtgrijze letters.

Orden en congregaties:

 • Augustinessen van Heemstede
 • Augustinessen van Sint Monica
 • Benedictinessen
 • Benedictinessen van het H. Sacrament
 • Catechisten van Breda
 • Clarissen-Capucinessen
 • Clarissen-Coletinen
 • Dochters der Liefde
 • Dienaressen van Jezus Christus Priester
 • Dochters van Maria en Joseph
 • Dienaressen van het Heilig Sacrament
 • Dochters van O.L. Vrouw
 • Dochters van O.L. Vrouw van het H. Hart
 • Dominicanessen van het Allerheiligst Sacrament
 • Dominicanessen van Bethanië
 • Dominicanessen van het Sint Catharina Apostolaat
 • Dominicanessen van de H. Catherina van Siëna van King William’s Town
 • Dominicanessen van Mariadal
 • Dominicanessen van de H. Familie
 • Dominicanessen van Voorschoten
 • Franciscanessen van Aerdenhout
 • Franciscanessen Alles voor Allen
 • Franciscanessen van Sint Lucia
 • Franciscanessen van Bergen op Zoom
 • Franciscanessen van Charitas
 • Franciscanessen van Denekamp
 • Franciscanessen van Dongen
 • Franciscanessen van de H. Elisabeth
 • Franciscanessen van Etten
 • Franciscanessen van Heythuysen
 • Franciscanessen van de H. Jozef
 • Franciscanessen van Mariadal
 • Franciscanessen van Oirschot
 • Franciscanessen van Oudenbosch
 • Franciscanessen van Veghel
 • Julianazusters
 • Federatie van de Monialen van de Ongeschoeide Karmel
 • Reguliere Kanunnikessen van de H. Augustinus
 • Reguliere Kanunnikessen van Windesheim
 • Reguliere Kanunnikessen van het Heilig Graf
 • Kleine Zusters van de H. Joseph
 • Liefdezusters van de H. Carolus Borromeus
 • Medische Missiezusters
 • Missiezusters Franciscanessen van Asten
 • Missiezusters van het Kostbaar Bloed
 • Missiezusters van O.L. Vrouw van Afrika
 • Zusters Passionistinnen
 • Zusters Penitenten
 • Zusters Redemptoristinnen
 • Zusters Reparatricen
 • Sociëteit van JMJ
 • Ursulinen van Bergen
 • Ursulinen van de Romeinse Unie
 • Vrouwen van Bethanië
 • Zusters van het arme Kind Jezus
 • Zusters van Barmhartigheid (Eindhoven)
 • Zusters van Barmhartigheid (Geldrop)
 • Zusters van de Gekruisigde Jezus
 • Zusters van de Goddelijke Verlosser
 • Zusters van de Goddelijke Voorzienigheid (Tegelen)
 • Zusters van de Goede Herder
 • Zusters van het H. Hart
 • Zusters van de HH. Harten
 • Zusters van St. Jozef
 • Zusters van Julie Postel
 • Zusters van Liefde (Schijndel)
 • Zusters van Liefde (Tilburg)
 • Zusters van O.L. Vrouw (Amersfoort)
 • Zusters van O.L. Vrouw (Tegelen)
 • Zusters van de Retraite
 • Zusters van “De Voorzienigheid”
 • Assumptionisten
 • Congregatie van de H. Geest
 • Minderbroeders Conventuelen
 • Minderbroeders Kapucijnen
 • Dominicanen
 • Lazaristen
 • Maristen
 • Missionarissen van Afrika
 • Missionarissen van de H. Familie
 • Missionarissen van het Goddelijk Woord
 • Missionarissen van het H. Hart
 • Missionarissen van Mariannhill
 • Missionarissen Oblaten van Maria
 • Missionarissen van Scheut
 • Montfortanen
 • Oblaten van Franciscus van Sales
 • Ongeschoeide Karmelieten
 • Passionisten
 • Paters van de HH. Harten
 • Priesters van het H. Hart van Jezus
 • Redemptoristen
 • Salesianen van Don Bosco
 • Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
 • Broeders van de Christelijke Scholen
 • Broeders Franciscanen
 • Broeders van Huijbergen
 • Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo
 • Broeders van Maastricht
 • Broeders van O.L.Vrouw van Lourdes
 • Broeders Penitenten
 • Broeders van Amsterdam
 • Broeders van Heerlen
 • Fraters van Tilburg
 • Fraters van Utrecht
 • Fraters Maristen

Overige gezelschappen en samenwerkingsverbanden van religieuzen:

 • Gezelschap van de Kruisvaarders van St. Jan
 • Seculier Instituut Laetare
 • Seculier Instituut Nihil Carius Christo
 • Seculier Servitium Christi
 • Franciscaanse Samenwerking
 • Franciscaans Milieu Project
 • Bijeen
 • KNR
 • SNPR
 • SNVR
 • SBCN
 • SMB
 • Stichting Kloostertuinen
 • Stichting Missie & Jongeren
 • Stichting Frans van Lith
 • Stichting Religieuzen tegen Vrouwenhandel
 • Kerkelijke Instelling Monialenverzorging Someren
 • Sectie actieve vrouwelijke religieuzen bisdom Breda
 • Werkverband Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede