Het Erfgoedcentrum

Door vergrijzing kunnen veel kloostergemeenschappen hun erfgoed niet langer zelf beheren. Zij richtten in het oudste klooster van Nederland gezamenlijk het Erfgoedcentrum op. U vindt er de collecties van zusters, paters en broeders, van grote en kleine kloostergemeenschappen. Ze stonden mede aan de wieg van onderwijs, gezondheidszorg en ontwikkelingswerk – zowel in ons land als in de missiegebieden – en laten archieven na die voor de geschiedenis van Nederland onmisbaar zijn.

Het Erfgoedcentrum is een samenwerkingsproject van Stichting Sint Aegten en Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven. De eerste stichting beheert het erfgoed van de Kruisheren, die Klooster Sint Agatha sinds 1371 bewonen. Zij bewaren er een monumentale bibliotheek, archieven en (kunst)historische voorwerpen. De kloostergebouwen zijn rijksmonument.

Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven beheert en ontsluit de erfgoedcollecties van ruim 100 andere orden en congregaties. De stichting werd opgericht in 2002 vanuit het Dienstencentrum Kloosterarchieven. Dit was sinds 1989 gevestigd in het Katholiek Documentatiecentrum (KDC) in Nijmegen om kloosterarchivarissen bij hun werk te assisteren. Stichting Erfgoedcentrum voorziet in een locatie voor het erfgoed van orden en congregaties die hun vestigingen in Nederland sluiten. Zo wordt voorkomen dat dit deel van de Nederlandse geschiedenis verloren gaat of naar het buitenland wordt overgebracht.

De collecties van het Erfgoedcentrum worden sinds 2006 opgebouwd conform dit Collectieplan. Het centrum beheert 5,5 km archiefmateriaal, bijna 30.000 publicaties in de bibliotheek en ca. 5.000 historische voorwerpen. Inventarissen en catalogi zijn te raadplegen via deze website. Het Erfgoedcentrum is sinds 2015 officieel geregistreerd als museum.

Het Erfgoedcentrum publiceerde in 2023 het meest recente Beleidsplan 2023-2027.