Vriendenkring en ANBI

De participerende kloostergemeenschappen financieren het beheer van hun collecties in het Erfgoedcentrum. Met bijdragen van donateurs worden de publieksactiviteiten gerealiseerd: tentoonstellingen, dagelijkse openstelling van de kloostertuin, rondleidingen en een bezoekerscentrum in het Poortgebouw. Financiële steun van mensen die het Erfgoedcentrum een warm hart toedragen is daarom onmisbaar. Het centrum vraagt eens per jaar aan betrokkenen om een donatie. 

Ook uw steun is van harte welkom!

Bijdragen voor de publieksactiviteiten kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL85 ABNA 0601 7805 31 t.n.v. Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, Sint Agatha. Via onze Nieuwsbrieven houden we u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Anbi-informatie

De stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (Anbi). Dit betekent dat giften voor 125% fiscaal aftrekbaar. Legaten zijn vrij van erfbelasting.

Als Anbi publiceert de stichting hier zijn meest recente jaarverslag/jaarrekening en beleidsplan.

Stichting Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven werkt in Klooster Sint Agatha samen met de stichtingen Sint Aegten en Steunfonds Erfgoed Nederlands Kloosterleven. Ook deze stichtingen zijn aangemerkt als culturele Anbi; hun jaarverslagen/beleidsplannen zijn te vinden op dezelfde webpagina als die van Stichting Erfgoedcentrum.