Tentoonstelling

Tentoonstelling ‘Verborgen boekenpracht; de kloosterbibliotheek van Sint Agatha’

Klooster Sint Agatha werd gesticht in 1371 en vierde in 2021 zijn 650e verjaardag. De tentoonstelling over de oude bibliotheek van de Kruisheren, die gepland stond voor het jubileumjaar, werd vanwege de coronasituatie verplaatst naar 2023 en zal ook in 2024 nog toegankelijk zijn.

Door de lange ononderbroken geschiedenis beschikt Sint Agatha over de enige kloosterbibliotheek in Nederland die sinds de middeleeuwen ter plekke bleef en werd gebruikt. De bibliotheek staat – met zijn middeleeuwse handschriften, honderdvijftig wiegedrukken (uit de periode 1454-1500) en bijna 6.000 titels ouder dan 1800 – in z’n geheel op de lijst Beschermd Cultuurbezit Nederland. Omdat het klooster eeuwenlang een besloten karakter had, was de collectie bijna uitsluitend voor de Kruisheren beschikbaar. Toch was de bibliotheek van Klooster Sint Agatha befaamd bij degenen die zich professioneel met boeken en boekkunst bezighielden. Voor het eerst presenteren we de bibliotheek nu voor een breed publiek, zodat iedereen kennis kan maken met deze bijzondere verzameling.

Het Graduale van Johannes van Deventer, een reusachtig koorboek dat rond 1500 werd geschreven, is de meest kostbare schat uit die bibliotheek. De beginletters van de Latijnse gezangen voor kerkelijke hoogfeesten zijn voorzien van prachtige miniaturen. Kruisheer Johannes van Deventer was zeer creatief in het versieren van kantlijnen en letters met allerhande fantasiefiguren.

Vijfhonderd jaar later woont er opnieuw een bijzonder creatieve Kruisheer in het klooster die prachtige boeken vervaardigt: broeder Edgard Claes, een internationaal vermaard kunstboekbinder. Hij heeft in Sint Agatha zijn atelier en ook zijn werk is in de tentoonstelling te bezichtigen.

Klik hier voor de openingstijden van het museum.

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door:

  • BNG Cultuurfonds
  • Gemeente Cuijk
  • Vriendenkring Klooster Sint Agatha