Kloosters in Nederland

Via de zoekfunctie hiernaast vindt u een lijst van alle kloosters die in Nederland gevestigd waren – of nog altijd gevestigd zijn – vanaf de middeleeuwen tot op heden.

In ons land zijn ca. 250 kloosterorden en congregaties aanwezig (geweest) op meer dan 5000 locaties. Het kloosterleven bloeide in Nederland tijdens de middeleeuwen en in de jaren 1840-1960. In de tussenliggende periode waren kloosters verboden.

Zoeken

U kunt zoeken met behulp van:

 • de invoer van vrije tekst in het zoekveld
 • een filter met plaatsnamen
 • een filter met kloosterorganisaties (orden en congregaties)
 • een filter met provincienamen
 • de invoer van een tijdsperiode bij ‘Uitgebreid zoeken’.

Het zoekresultaat kunt u weergeven in een lijst, in een scherm met details per vestigingsplaats of op de landkaart.

Kloosters tot 1800

Voor de gegevens over kloosters tot 1800 zijn we veel dank verschuldigd aan prof. dr. Koen Goudriaan, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zijn ‘Kloosterlijst VU’ (eveneens digitaal te raadplegen) vormt de basis voor de vermelde vestigingsplaatsen en gegevens. Bij elk van deze vestigingsplaatsen wordt via het ‘ID-nummer’ naar de kloosterlijst van de VU verwezen.

De naslagwerken van VU en Erfgoedcentrum verschillen op de volgende punten:

 • De vestigingsplaats is bij het Erfgoedcentrum een plaatsnaam, in de VU kloosterlijst de naam van een parochie.
 • Het Erfgoedcentrum combineert kloosters, uithoven, refugia, termijnhuizen en kapittels in één naslagwerk, met vermelding van het type vestiging.
 • Het Erfgoedcentrum vermeldt bij de locaties geen archeologisch onderzoek. Deze informatie vindt u wel in de VU kloosterlijst.
 • Het Erfgoedcentrum heeft iedere vestigingsplaats voorzien van een korte geschiedschrijving en van een bijlage met geraadpleegde literatuur.

Kloosters 1800-heden

Dit deel van het naslagwerk bevat nog de nodige onvolkomenheden, waaraan gestaag gewerkt wordt. Vaak geraadpleegde bronnen zijn voorlopig als volgt afgekort:

 • Abdijen lage landen = M. van der Plas, F. Brinkel, R. Lutz en A. Hoste: Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen (Tielt, Lannoo, 1989).
 • KS = J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (tweede bewerkte uitgave, Nijmegen 2003).
 • NMM = J. Willemsen: Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden (Nijmegen, Katholiek Documentatie Centrum, 2006).
 • Nolet = W. Nolet: Katholiek Nederland (encyclopedie in drie delen, ‘s-Gravenhage 1930 en 1932).
 • PA = Pius Almanak, het jaarlijks uitgegeven adresboek van katholiek Nederland.