Kloosters en kloosterleven

In het Erfgoedcentrum vindt u informatie over de geschiedenis en leefwijze van kloosterlingen. Het woord ‘klooster’ is een Nederlandse vertaling van het Latijnse claustrum, dat ‘een besloten plaats’ aanduidt. Het kloosterleven is van zichzelf gericht op een zekere afstand tot de waan van de dag.

Kloosters zijn woon- en werkplekken die uitnodigen om stil te staan bij de betekenis van het leven. Daarbij gaan eenvoud, gemeenschapszin, bijdragen aan de samenleving en verdieping in een religieuze traditie hand in hand.

De kortste samenvatting van 2000 jaar kloosterleven die ooit werd geschreven.
Een lijst van alle kloosters die in Nederland te vinden zijn of waren.
Een lijst van alle orden en congregaties die in Nederland gevestigd zijn of waren.
Een toelichting bij woorden en gebruiken van het kloosterleven.
Tips om in de kloosterarchieven te zoeken naar personen.
Digitale tentoonstelling van bijzondere collectie-items en verzamelingen.
Uitgaven van het Erfgoedcentrum.
Verwijzing naar andere instellingen die informatie over kloosterleven bieden.