Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Voorwerpencollectie

Voorwerpencollectie

Als u op een afbeelding klikt, vind u meer informatie over het voorwerp. U kunt zoeken door: 

 

  • Het intypen van een woord in het zoekveld. U vindt dan resultaten als het woord letterlijk in de catalogus voorkomt.
  • Met behulp van de selectiefilters die onder het zoekveld staan (kloosterorganisatie, trefwoord).

 

Handig om te weten: als u beschrijvingen wilt zien in plaats van afbeeldingen, klik dan bij 'weergave' op: Tabelweergave. 

 

Filter: Kruizenx
beacon
122 voorwerpen
gesorteerd op:
 
 
weergave:
Pagina: 7
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-P017-Ag0044 Gevelkruis
Toelichting:
Kruisherenkruis met de rood en wit gelakte armen, bevestigd op een hoge stam. Het is omgeven door een sierrand van rondboogjes met noppen, bij de viering omwikkeld met ijzerdraad. Op de viering zit een klein verhoogd kruisherenkruisje dat eveneens rood en wit is geschilderd. Het kruis is afkomstig van het kruisbroederklooster in Asperen, het eerste kruisbroederklooster in de Noordelijke Nederlanden en moederklooster van klooster St. Agatha bij Cuijk, dat vanuit Asperen werd gesticht. Toen het klooster in 1578 werd opgeheven, is het kruis naar St. Agatha overgebracht. Daar werd een tekst bij het kruis geschreven en ingelijst. Deze Latijnse tekst in gotisch schrift luidt: "Aspera me mater coluit / sors Aspera sprevit / Anº 1314 Anº 1578 / hic utinam stabilem / dent pia fata locum", vertaald: "Asperen heeft mij als moeder vanaf 1314 gekoesterd, een bitter lot heeft mij verdreven. Gunstige tijden mogen mij hier een duurzame woonplaats geven."
Datering:
1314
Deelcollectie:
Kruisheren
Materiaal/techniek:
Kruis: smeedijzer, verf; tekstbordje: papier op karton
Lengte in cm:
131,5
Breedte in cm:
66,8
Opmerkingen:
Uit het dossier Elsen blijkt dat het kruis, behalve op de hieronder vermelde tentoonstellingen, ook werd geëxposeerd op een tentoonstelling in 's-Hertogenbosch in 1935, op een te Cuijk in 1952 en op een te Oud-Asperen in 1983
Documentatie:
Literatuur: M. Beilmann-Schöner, Mieke M. van Zanten e.a., "In Cruce Salus. 800 Jahre Klosterleben. Das Kulturerbe der Kreuzherren in Westeuropa", tentoonstellingscatalogus (D/NL), Bentlage 2010, p. 313; Literatuur: "Inventarisatie-rapport Klooster St. Agatha", Stichting Kerkelijk Kunstbezit in Nederland (SKKN), 2 delen: tekst en foto's, 1996, inv. nr. 44; “Uit Brabant's kerkelijke verzamelingen", tentoonstellingscatalogus ’s-Hertogenbosch 1963, Centraal Noord-Brabants Museum, ( 's-Hertogenbosch 1963), p. 11, cat. nr. 2; L.P.M.J. Heere, “600 jaar Sint Agatha”, tentoonstellingscatalogus Sint Agatha 1971, Gemeentehuis Cuyk (Sint Agatha 1971), cat. nr. 16; J.C.T.M. van Laarhoven, “Kloosters in Brabant”, tentoonstellingscatalogus ’s-Hertogenbosch 1977, Noordbrabants Museum ( 's-Hertogenbosch 1977), p. 28, cat. nr. 19; L.C.B.M. van Liebergen red, “'waer een paradis". Kloosterleven in Brabant na de Reformatie”, tentoonstellingscatalogus Uden 1987, Museum voor Religieuze Kunst (Uden 1987), p. 10, afb. 8, p. 128, nr. 15; R. Broekhuis en H. Drenth, “In Cruce Salus. De Orde van het Heilig Kruis in de loop der eeuwen”, tentoonstellingscatalogus Ter Apel 1991, Museum Klooster Ter Apel (Winschoten 1991), p. 33, cat. nr. 10
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z082-006 Halskruis
Toelichting:
Het halskruis, gedragen op het habijt, werd bij het afleggen van de tijdelijke geloften uitgereikt. Volgens het 'Ceremoniale der Liefdezusters van den Heiligen Carolus Borromaeus' uit 1935 sprak de priester bij het uitreiken van het halskruis het volgende gebed: "Wij bidden U, heilige Heer, almogende Vader, eeuwige God dat het teeken van het kruis voor Uw dienares, die het draagt, moge zijn de standvastigheid in het geloof, de voortgang in de goede werken, haar troost, haar verdediging en beschutting tegen de wreede pijlen van den vijand" (vgl. 'Ceremoniale', p. 75). Aan de ene zijde van het kruis staan middenin de letters IHS; bovenin de letters EG, de initialen van Elisabeth Gruyters; aan de uiteinden van de dwarsbalk en onder het midden de letters JMJ; onderaan een doodshoofd en twee gekruiste beenderen, verbeelding van Christus' overwinning op de dood. Aan de andere zijde: middenin twee harten; bovenin de letters CB, de initialen van Carolus Borromeus; aan de uiteinden van de dwarsbalk en onder het midden de letters JMJ; onderaan opnieuw een doodshoofd en twee gekruiste beenderen
Deelcollectie:
Liefdezusters Carolus Borromeus
Materiaal/techniek:
Zilver
Lengte in cm:
45; 8 (kruis)
Breedte in cm:
5 (kruis)
Trefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z100-015 Herenigingskruis
Toelichting:
Op 11 januari 1957 ontvangen de zusters van de drie communiteiten - Haren, Reek en Lithoijen - elk het Herenigingskruis. Het kruis is een bevestiging van de speciale opdracht van de Penitenten van de Eenheid. De speciale opdracht is een speciale apostolische opdracht op 15 mei 1948 door bisschop Mutsaers aan de zusters gegeven: Bidden en offeren voor de eenheid van de wereld, in het bijzonder voor de eenheid onder de christenen. Vanaf die dag noemen de zusters zich 'Penitenten van de Hereniging'. Deze naam is later veranderd in: 'Penitenten van de Eenheid'. Op het kruis staat een Oosterse afbeelding van de Lerarende Christus met het Evangelie in de hand. De tekst op het kruis luidt 'Mogen allen een zijn'. Bovenaan het kruis staat het Franciscaanse wapen, onderaan twee engelen, in aanbidding neergeknield voor het H. Sacrament. Het kruis verbeeldt de opdracht van de zusters: een Franciscaans beschouwend leven voor de eenheid in Oost (lerarende Christus) en West (vorm van het kruis)
Datering:
[1957]
Deelcollectie:
Zusters Penitenten van de Eenheid
Vervaardiger:
Brom
Plaats vervaardiging:
Utrecht
Materiaal/techniek:
Zilver ingelegd met emaille
Lengte in cm:
62 (ketting); 8 (kruis)
Breedte in cm:
5 (kruis)
Documentatie:
"Opdat allen één zijn", (Boxmeer 2001)
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Voorwerp
VW-Z101-001 Huisaltaar
Toelichting:
Een neogotisch altaartje met een losstaand kruisbeeld tegen een gepolychromeerde achtergrond met zicht op Jeruzalem
Datering:
1868
Deelcollectie:
Redemptoristinnen
Materiaal/techniek:
Hout, achtergrond gepolychromeerd, corpus gips
Breedte in cm:
47 (gesloten); 94 (open)
Hoogte in cm:
108 (gesloten); 110 (open)
Opmerkingen:
Op de voet staat de tekst: "UTI PATRI ET MATRI / XXII Juny MDCCCXLIII / XXII Juny MDCCCLXVIII / J.J.W. v.d. B, J.W. v.d. B, / L.E.E. v.d. B., S.M.A. v.d. B. / aan / T.J.R. WESTERWOUDT en A. STOFFELS"
Documentatie:
Inventaris SKKN no. 3
Trefwoorden:
Organisatietrefwoorden:
Bestanden Bestanden