Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Archiefinventaris Vrouwen van Bethanië

AR-Z122 Archiefinventaris Vrouwen van Bethanië

U kunt zoeken door:

 

  • De onderstaande Inventaris aan te klikken en via de + tekens verder open te klikken.
  • Een woord in te typen in het zoekveld. U vindt dan alleen resultaten als het woord letterlijk in de inventaris voorkomt.

De voorwaarden voor inzage van archiefstukken staan vermeld in de Inleiding.

 

 
 

Het Erfgoedcentrum beheert particuliere archieven. Voor het inzien van stukken heeft u vaak schriftelijk toestemming nodig van de archiefeigenaar. In de inleiding van elke archiefinventaris staat vermeld welke afspraken er voor dit archief gemaakt zijn. U kunt toestemming aanvragen door een mail te zenden naar: studiezaal@erfgoedkloosterleven.nl. De aanvraagprocedure vergt doorgaans één tot twee weken tijd.

 

In de inleiding vindt u ook informatie over de orde of congregatie die het archief heeft gevormd en de samenstelling van het archief. Wat is erin te vinden? Wat ontbreekt (nog)? Waar vindt u gegevens over personen?

 

De meeste archieven in het Erfgoedcentrum zijn nog niet afgesloten: er komen op gezette tijden aanvullingen binnen, die aan de inventarissen worden toegevoegd.

 

beacon
 
 
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
II Geschiedenis van het archief
III Bijzonderheden t.a.v. het archief
IV Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Inventaris
6 Audiovisueel materiaal
6.4 Films en filmbanden
1446 Filmopnamen door ons zelf gemaakt van interne gebeurtenissen: 1. Nijmegen o.m. vogels, Agnes (8 mm film); 2. Mad. Peereboom, campagne 1958, feest M.Teresita, Nijmegen, enz. (8 mm film) 2 films; 3. Orgel in de kapel van Bethanië, bouw, bespeling door Alb. de Klerk, inzegening (8 mm) cf. 6.1.34; 4. Bethanië 1938-1940, met inhoudsbeschrijving (ijzeren doosjes I-IV; 16 mm film); 5. 'Brandweer', 1934 (16 mm film); 6. Toneel 'De Tantjes', studenten, 1940 (16 mm film); 7. Aftocht 30-daagse P. Geurtsen, 1950 (16 mm film); 8. Campagne 1957 (16 mm film); 9. Reinildahuis in Amsterdam, film-opnames; (9 of 9 1/2 mm film). N.B. Het 16 mm materiaal staat op dezelfde videoband als van no. 1538; op deze band staat ook de films uit het archief van Fiet Huf; het 8 mm materiaal staat op een afzonderlijke band. Al het materiaal gaat/ging naar het NAA in Hilversum (1999) (nu Beeld en Geluid te Hilversum). Het KDC (KLIB) heeft een kopie van de band, [1934-1958] (met hiaten) (13 stukken)
N.B. Alle filmopnamen zijn op videobanden overgebracht, zie voor verdere informatie bij no. 1445.
AR-Z122 Archiefinventaris Vrouwen van Bethanië
Inventaris
6 Audiovisueel materiaal
6.4 Films en filmbanden
1446
Filmopnamen door ons zelf gemaakt van interne gebeurtenissen: 1. Nijmegen o.m. vogels, Agnes (8 mm film); 2. Mad. Peereboom, campagne 1958, feest M.Teresita, Nijmegen, enz. (8 mm film) 2 films; 3. Orgel in de kapel van Bethanië, bouw, bespeling door Alb. de Klerk, inzegening (8 mm) cf. 6.1.34; 4. Bethanië 1938-1940, met inhoudsbeschrijving (ijzeren doosjes I-IV; 16 mm film); 5. 'Brandweer', 1934 (16 mm film); 6. Toneel 'De Tantjes', studenten, 1940 (16 mm film); 7. Aftocht 30-daagse P. Geurtsen, 1950 (16 mm film); 8. Campagne 1957 (16 mm film); 9. Reinildahuis in Amsterdam, film-opnames; (9 of 9 1/2 mm film). N.B. Het 16 mm materiaal staat op dezelfde videoband als van no. 1538; op deze band staat ook de films uit het archief van Fiet Huf; het 8 mm materiaal staat op een afzonderlijke band. Al het materiaal gaat/ging naar het NAA in Hilversum (1999) (nu Beeld en Geluid te Hilversum). Het KDC (KLIB) heeft een kopie van de band, [1934-1958] (met hiaten) (13 stukken)
N.B. Alle filmopnamen zijn op videobanden overgebracht, zie voor verdere informatie bij no. 1445.
Datering:
[1934-1958] (met hiaten)
Omvang:
13 stukken

Kenmerken

Datering:
1919-heden
Oudste en jongste stuk:
1869/2016
Archiefvormer:
Vrouwen van Bethanië
Omvang in meters:
80 + 1 m. tijdschriften
Auteur:
Huijgevoort, A. van; Stoffelen, D.; Veugelers, G.; Voorst tot Voorst, K. van; Vries, R. de; Starmans, T.; Dols, Chr.
Openbaarheid:
Toegankelijk na toestemming van de eigenaar
Opmerkingen:
Het archief is niet afgesloten
Organisatietrefwoorden: