Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Archiefinventaris Kruisherenklooster St. Agatha

AR-P017 SA Archiefinventaris Kruisherenklooster St. Agatha

U kunt zoeken door:

 

  • De onderstaande Inventaris aan te klikken en via de + tekens verder open te klikken.
  • Een woord in te typen in het zoekveld. U vindt dan alleen resultaten als het woord letterlijk in de inventaris voorkomt.

De voorwaarden voor inzage van archiefstukken staan vermeld in de Inleiding.

 

 
 

Het Erfgoedcentrum beheert particuliere archieven. Voor het inzien van stukken heeft u vaak schriftelijk toestemming nodig van de archiefeigenaar. In de inleiding van elke archiefinventaris staat vermeld welke afspraken er voor dit archief gemaakt zijn. U kunt toestemming aanvragen door een mail te zenden naar: studiezaal@erfgoedkloosterleven.nl. De aanvraagprocedure vergt doorgaans één tot twee weken tijd.

 

In de inleiding vindt u ook informatie over de orde of congregatie die het archief heeft gevormd en de samenstelling van het archief. Wat is erin te vinden? Wat ontbreekt (nog)? Waar vindt u gegevens over personen?

 

De meeste archieven in het Erfgoedcentrum zijn nog niet afgesloten: er komen op gezette tijden aanvullingen binnen, die aan de inventarissen worden toegevoegd.

 

beacon
 
 
Inleiding
I Geschiedenis van de archiefvormer
II Geschiedenis van het archief
III Voorwaarden voor het gebruik van het archief
Inventaris
3 Stukken uit andere archieven en particuliere stukken
3.2 Particuliere stukken
2508 Rekenboeken van een schoenmaker, waarschijnlijk P. Hendriks te Cuijk, met een paar inliggende stukken betr. Mevr. A.H. Hendriks, 1865-1909 (2 delen)
N.B. Bevat ook een katern van drie bladen met opsomming van financiële titels en daaronder een eigenhandig geschreven verklaring van magister generaal Holmann, waarin deze verklaart al die titels ter in bewaarneming ontvangen te hebben van Hendrica Hendriks, overzicht van land aankopen op veilingen, model schuldbekentenis met borgstelling, ontwerp verkoopakte onroerend goed, getekend pachtkontrakt door A. Minten van stuk land genaamd de Beijert.
AR-P017 SA Archiefinventaris Kruisherenklooster St. Agatha
Inventaris
3 Stukken uit andere archieven en particuliere stukken
3.2 Particuliere stukken
2508
Rekenboeken van een schoenmaker, waarschijnlijk P. Hendriks te Cuijk, met een paar inliggende stukken betr. Mevr. A.H. Hendriks, 1865-1909 (2 delen)
N.B. Bevat ook een katern van drie bladen met opsomming van financiële titels en daaronder een eigenhandig geschreven verklaring van magister generaal Holmann, waarin deze verklaart al die titels ter in bewaarneming ontvangen te hebben van Hendrica Hendriks, overzicht van land aankopen op veilingen, model schuldbekentenis met borgstelling, ontwerp verkoopakte onroerend goed, getekend pachtkontrakt door A. Minten van stuk land genaamd de Beijert.
Datering:
1865-1909
Omvang:
2 delen

Kenmerken

Datering:
1371-heden
Oudste en jongste stuk:
1315/2007
Archiefvormer:
Kruisheren
Omvang in meters:
16 + charters in kluis
Auteur:
Douma, H.; Jaegers, D.
Openbaarheid:
Deels toegankelijk, deels alleen na toestemming van eigenaar. Zie inleiding