Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: 's-Gravenhage, Leyweg 930

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: 's-Gravenhage, Leyweg 930
Datering:
1958 - 1980
Orde of congregatie:
Franciscanen
Straat:
Leyweg 930
Postcode:
2545 GV
Plaatsnaam:
's-Gravenhage
Provincie:
Zuid-Holland
Bisdom:
Rotterdam
Stichting/eerste vermelding:
1958
Opheffing/laatste vermelding:
1980
Activiteiten:
Parochiepastoraat
Geschiedenis:
Vanaf 1958 was er in ’s-Gravenhage in de wijk Morgenstond een communiteit van franciscanen gevestigd in de in dat jaar aan de Leyweg gereed gekomen klooster. Dit klooster grensde aan in de jaren 1957-1958 gebouwde, aan de heiligen Lodewijk en Antonius van Padua toegewijde kerk, die de tot dan toe vanaf 1953 in gebruik zijnde houten noodkerk verving. Onderhavige kerk behoorde tot de door de franciscanen in de jaren vijftig van de vorige eeuw opgerichte parochie, die Antonius en Lodewijkparochie ging heten. Deze parochie fuseerde in 1995 met de parochies van Onze Lieve vrouw van Altijddurende Bijstand, Pius X en Onze Lieve Vrouw van het Allerheiligst Sacrament tot de Emmausparochie. De kerkgebouwen van laatstgenoemde drie parochies werden gesloten. Alleen voormelde Lodewijk en Antonius van Paduakerk aan de Leyweg bleef voor de nieuwe parochie als gebedshuis dienst doen en ging vanaf toen Emmauskerk heten. In 2012 ging de Emmausparochie met de geloofsgemeenschappen Maria Eik en Duinen, Pastoor van Ars en Titus Brandsma op in de Parochie de Vier Evangelisten. Reeds vanaf omstreeks 1980 liep het aantal franciscanen, dat van de in het klooster aan de Leyweg gevestigde communiteit deel uitmaakte, langzaam maar zeker terug. Het klooster werd toen gesloten en vervolgens door de parochie in gebruik genomen
Gebruikte websites:
Website Archieven.nl: Haags Gemeentearchief, https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=59&miaet=1&micode=0681-01&minr=1110219&miview=inv2&milang=nl (18-04-2021); Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, https://reliwiki.nl/index.php/,s-Gravenhage,_Leyweg_930_-_Antonius_en_Lodewijk_(Emmauskerk) (18-04-2021); Website Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Emmauskerk_(Den_Haag) (18-04-2021)
ENK Monasticon nummer:
MON-P022-034