Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Missionarissen van de H. Familie

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Missionarissen van de H. Familie
Orde of congregatie:
Missionarissen van de H. Familie
Alternatieve namen:
Missionarissen van de H. Familie
Latijnse naam:
Congregatio Missionariorum a Sacra Familia
Afkorting:
MSF
Stichter, stichteres:
Jean-Baptiste Berthier
Stichtingsjaar:
1895
Land van oorsprong:
Nederland
Plaats van oorsprong:
Grave
Doelstelling:
Missie; onderwijs
Geschiedenis:
Jean Baptiste Berthier werd in 1840 in Frankrijk geboren in de buurt van Grenoble. In 1862, vlak voordat hij tot priester werd gewijd, trad hij toe tot de Congregatie van Onze Lieve Vrouw van La Salette. Hij publiceerde in totaal achtentwintig religieuze werken, waarvan verscheidene vertaald werden en soms een oplage haalden van wel honderdduizend exemplaren. Ook trad hij op als volksmissionaris en was hij directeur van de Apostolische School van de voormelde congregatie. In de laatste hoedanigheid kwam hij in aanraking met jongens tussen de 14 en 30 jaar die, ofschoon ze al wat ouder waren, toch priester wilden worden, maar voor wie op de meeste seminaries geen plaats was. Berthier besloot toen onder bescherming van de Heilige Familie een eigen congregatie te stichten die zich speciaal zou richten op de late roepingen voor de buitenlandse missies. In 1895 belandde Berthier via Nederlandse vrienden in Grave, waar hij een oude kazerne en een hospitaalgebouw kocht. Van daaruit kwam in korte tijd de Congregatio Missionariorum a Sancta Familia ofwel de Congregatie van de Missionarissen van de H. Familie, tot bloei. Toen in 1908 Berthier in Grave op de 68-jarige leeftijd stierf, was zijn werk kerkrechtelijk, spiritueel, materieel en wat personeelsbezetting betreft bestendigd. In 1911 werd de congregatie pauselijk goedgekeurd. Een Nederlandse afdeling kwam in 1920 tot stand en in 1936 werd de Nederlandse provincie zelfstandig. In 1957 werd het generalaat van Grave naar Rome verplaatst. Het missiecentrum was in Goirle gevestigd. Nadruk lag op pastoraal werk en missiewerk, vooral waar de kerk nog niet of niet meer levensvatbaar was. Naast paters kent de congregatie ook broeders die, zich toeleggend op handwerk, de paters assisteerden. De congregatie ondervond veel steun van “soeurs auxiliaires” (hulpzusters), met name op financieel gebied. Tot de missiegebieden van de Missionarissen van de H. Familie behoorden Brazilië , Indonesië, Noorwegen, Chili, Madagaskar en Argentinië
Missielanden:
Brazilië (1910); Indonesië (1926); Noorwegen (1931); Chili (1938); Madagaskar; Argentinië; Italië; Verenigde Staten; Nicaragua
Gebruikte bronnen:
J. Willemsen, “Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden” (KDC, Nijmegen 2006), zie ook: https://docplayer.nl/4804632-Nederlandse-missionarissen-hun-missiegebieden.html (25-01-2021); J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (vijfde bewerkte uitgave, Nijmegen 2015), p. 151; W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel I ('s-Gravenhage 1930), p. 155; J. Smits, Vademecum van de religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (Alphen aan de Maas 2010), p. 131; R. Wols, ‘Missionarissen van de H. Familie (MSF)’ op website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-missionarissen-van-de-h-familie-msf (16-09-2021)
Gebruikte websites:
Website Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, https://www.erfgoedkloosterleven.nl/zoeken/collecties-zoeken.php?mivast=1212&mizig=210&miadt=1212&micode=AR-P025&milang=nl&mizk_alle=Missionarissen%20van%20de%20H.%20Familie&miview=inv2#inv3t1 (16-09-2021); Website Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis. http://resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/organisatie/3480114206 (16-09-2021); Website Meertens Instituut, https://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/1282 (18-09-2021)
ENK Monasticon nummer:
P025