Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Voorhout, Rijnsburgerweg 4

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Voorhout, Rijnsburgerweg 4
Datering:
1980
Orde of congregatie:
Broeders van Amsterdam
Naam van het klooster:
Broederhuis Nieuw Schoonoord annex Kloosterverzorgingshuis Gerto” later “Zorgcentrum Gerto“ ,
Straat:
Rijnsburgerweg 4
Postcode:
2215 RA
Plaatsnaam:
Voorhout
Provincie:
Zuid-Holland
Bisdom:
Rotterdam
Stichting/eerste vermelding:
1980
Activiteiten:
Rustoord van de congregatie; centraal adres van de congregatie
Geschiedenis:
Door de daartoe in 1974 in het leven geroepen stichting “Broederhuis Nieuw Schoonoord” was een plan ontwikkeld voor het realiseren aan de Rijnburgerstraat in Voorhout van een voor de broeders nieuw te bouwen eigentijds huis met een achttal woonunits. In 1976 ging de Congregatie van de Broeders van Amsterdam over tot het ten uitvoer brengen van dit plan. Begonnen werd in 1976 met de bouw van drie van deze units, die de namen ´Foranholte”, “Hageveld” en “Columbia” kregen en die een jaar later betrokken konden worden. In 1980 vond de officiële opening plaats van het nieuwe broedershuis, waarvoor in 1978 aan de Rijnburgerweg de eerste paal geslagen werd. In dit huis, dat “Broedershuis Nieuw Schoonoord”, kortweg BNS, ging heten, werden vijftien plaatsen door de minister van CRM als kloosterbejaardenoord erkend. De congregatie gaf daaraan de naam “Kloosterbejaardenoord Gerto” die later in “Kloosterverzorgingshuis Gerto” en nog weer later in “Zorgcentrum Gerto“ gewijzigd werd. Intussen was ook de vierde woonunit, die “Teylinghe” als naam kreeg, gereed gekomen. De bouw van de overige vier woonunits met de namen “Bergendael”, “Wetering”, “Elsgeest” en “Groenhof” kwam in 1982 tot een afronding. De acht units bieden behalve aan de Broeders van Amsterdam en aan de Zusters van “De Voorzienigheid” ook huisvesting aan broeders en zusters van andere congregaties, terwijl er tevens priesters en leken gehuisvest zijn
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris n.a.v. inventarisatie medio juli 2008; E. Boerrigter, “In smarten geboren… Geschiedenis van een Broederscongregatie” (Amsterdam 1985), p.346/347/348/351; E. van der Hoeven, ‘Van BNS naar BNS, naar BNS, naar….’in in “Dwars Op” nr. 11, zomer 2001, p.37-41; Website Canon van Nederland, https://www.canonvannederland.nl/nl/page/71360/bisschoppelijke-nijverheidsschool (28-05-2023)
Gebruikte websites:
Website Stichting Buitenplaats Nieuw Schoonoord, https://www.stichtingbns.nl/over-ons/de-historie (28-05-2023)
ENK Monasticon nummer:
MON-B002-028