Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Franciscanessen van Etten

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Franciscanessen van Etten
Orde of congregatie:
Franciscanessen van Etten
Alternatieve namen:
Penitenten-Recollectinen van Etten-Leur; Zusters van Etten; Zusters van 't Withof; Zusters van het Instituut Sint Joseph; Zusters Penitenten-Recollectinen van de Reguliere Derde Orde van de H. Franciscus van Assisi
Afkorting:
PR
Stichter, stichteres:
Mère Marie Joseph Raaymakers
Stichtingsjaar:
1820
Land van oorsprong:
Nederland
Plaats van oorsprong:
Etten-Leur
Vestiging Nederland:
Etten-Leur
Patroonheiligen:
Franciscus van Assisi
Doelstelling:
Het (sociale) doel is voornamelijk: 'Den evenmens nuttig te zijn m.n. door opvoeding, onderwijs en andere liefdewerken, m.n. ziekenverpleging' (Constituties 1925). Andere activiteiten: missie (vanaf 1924); intramurale bejaardenzorg (vanaf 1960); zorg voor geestelijke gehandicapten; open bejaardenwerk; gezinszorg; pastorale en sociale zorg
Geschiedenis:
De congregatie is gesticht op 19 maart 1820 door mère Marie Joseph die met zes medezusters vanuit Dongen zich in Etten vestigden, in een vervallen kasteelboerderij: Huize Adama. In de lijn van de traditie en vanwege de nodige inkomsten werd er vanaf de eerste dag begonnen met het opnemen van kostjuffrouwen. Omdat er in Etten geen onderwijs voor meisjes was, werd er in 1828 een dorpsschool (armenschool) opgericht voor meisjes. In 1835 werd de nieuwe vestiging in Roosendaal, tegen de wens van mère Marie Joseph in, definitief afgescheiden van Etten en ontstond er een nieuwe congregatie. Vanaf 1836 (Bergen op Zoom) vestigde de congregatie zich op vele plaatsen, m.n. in West-Brabant, Zeeland, maar ook in Noord- en Zuid-Holland en andere delen van het land. Tot de jaren vijftig van de twintigste eeuw gebeurde dit vooral op verzoek van pastoors in verband met het geven van onderwijs aan meisjes en de wijkverpleging. Daarnaast vestigde de congregatie zich op meerdere plaatsen i.v.m. bejaarden- en zwakzinnigenzorg en andere pastorale of sociale activiteiten. Vanaf 1920 ging de aandacht ook uit naar ziekenverpleging, dit ook in verband met de vestiging van de congregatie in Indonesië. Al in 1834 werd met de missie begonnen, toen vijf zusters samen met leden van de congregatie van Roosendaal in Curaçao vestigden. In 1908 werd dit missiegebied helemaal overgenomen door de zusters van Roosendaal. In 1924 vestigde de congregatie zich in Indonesië en in 1994 werd deze regio een zelfstandige congregatie: Kongregasi Fransiskanes Sambas (KFS). In 1959 werden ook in Congo enkele missiestaties opgericht. In 1997 trokken de laatste zusters zich uit Bobadi terug en kwamen de bezittingen in handen van een eigenlandse congregatie
Rechtspersonen:
Zedelijk Lichaam 'Opvoedingsgesticht 't Withof' (1845-1980); Congregatie Zusters Franciscanessen van Etten (1980-)
Missielanden:
Indonesië (1924-1994); Congo-Kinshasa (1959-1997); Santa Clara v.a. 1994; San Francisco v.a. 2002
Gebruikte bronnen:
KS, 46; PA 2004; NMM
ENK Monasticon nummer:
Z057
Gevestigd in:
meer