Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Zusters van Julie Postel

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Zusters van Julie Postel
Orde of congregatie:
Zusters van Julie Postel
Alternatieve namen:
Zusters van de Christelijke Scholen (en) van Barmhartigheid; Zusters van Barmhartigheid; Zusters van Barmhartigheid; Zusters van Boxmeer; Zusters van Julie Postel
Stichter, stichteres:
Marie Madeleine (Julie) Postel
Stichtingsjaar:
1807
Land van oorsprong:
Frankrijk
Plaats van oorsprong:
Cherbourg
Vestiging Nederland:
1886
Patroonheiligen:
Apostelen Petrus en Paulus
Doelstelling:
Onderwijs; gezondheidszorg; missiewerk; bejaardenzorg; onderwijs; begeleiding van ex-gedetineerden (samen met de Fraters Maristen hebben de Zusters van Julie Poster intitiatief genomen voor Moria, een stichting die steun verleent aan ex-gedetineerden jongeren)
Geschiedenis:
De Congregatie werd op 8 september 1807 te Cherbourg (Frankrijk) gesticht door Maria-Magdalena (Julie) Postel (1756-1846). In 1859 werd de Congregatie door de paus erkend. Er volgden vestigingen in heel Europa en daarna ook in Azië en Afrika: Duitsland (1862), werd in 1920 zelfstandige congregatie. Nederland (1886), Italië (1903), Indonesië (1929), Ierland (1950), Afrika (1958). Filippijnen (1964-1983). In 1964 wordt Nederland een provincie van de congregatie. In 1968-1969 vond een vernieuwingskapittel plaats, dat eindigde met de goedkeuring van de nieuwe constituties in 1985. Op verzoek van pastoor Wellessen van Boxmeer zond de toenmalige overste van de congregatie op 18 oktober 1886 vanuit Frankrijk twee Duitse zusters en één Franse zuster naar Boxmeer om zieken en stervenden bij te staan, thuis en in het nieuw gebouwde ziekenhuis 'Hospice du Sacré Coeur. Wegens plaatsgebrek verhuisde men in 1896 naar het het kasteel dat werd gebruikt als 'Gasthuis van het H. Hart' te Boxmeer. In 1968 werd er een nieuw ziekenhuis gebouwd aan de Loerangelsestraat. De vrijgekomen ruimte in het oude ziekenhuis werd gebruikt voor 'Verpleeghuis Madeleine' en in 1975 voor 'KloosterVerzorgingsHuis Sint Anna'. In eerste instantie werden beide gebruikt door de zusters zelf, later ook door religieuzen van andere congregaties. Sinds 2006 wonen er ook niet-religieuzen
Juridische structuur:
Van pauselijk recht (sinds 1859)
Rechtspersonen:
Rechtspersoon: Stichting van Barmhartigheid, toegewijd aan de H.H. Harten van Jezus en Maria, gevestigd te Boxmeer (in 1981 veranderde de naam in: Stichting Steunfonds Nederlandse Provincie van de Congregatie van de Zusters van Julie Postel); Vereeniging van Barmhartigheid toegewijd aan de H. Harten van Jezus en Maria, gevestigd te Zevenaar (opgeheven in 1996); Stichting Madeleine, te Boxmeer; Stichting Sint Anna Boxmeer (sinds 1976); 22 september 2012 werd de provincie de Nederlandse regio van de congregatie, nadat op 13 mei 2012 de Kerkelijke Instelling van de Erfgoed Julie Postel was opgericht
Missielanden:
Frankrijk; Ivoorkust; Indonesië (1929); Congo-Brazaville (1958); Filippijnen (1964)
Gebruikte bronnen:
KS, 89; PA 2004; NMM; www.juliepostel.nl; www.sintannaboxmeer.nl; Kloosterarchivaris juli 2008; zr. Esther van Tijn, archivaris van de congregatie 2013
Opmerkingen:
Franse naam van de congregatie: Congrégation des Soeurs de Sainte Marie-Madeleine Postel. De Nederlandse naam is geen vertaling van de Franse omdat de zusters van de Duitse congregatie in Nederland al onder die letterlijke vertaling geregistreerd was. De congregatie heeft een eigen congregatiemuseum te Boxmeer. De zusters van Julie Postel (haar doopnaam) van Boxmeer, hebben een eigen periodieke uitgave genaamd 'In vogelvlucht'. Bij de plaatsen waar de Zusters van Julie Postel hebben geleefd en gewerkt, staat per plaats aangegeven bij 'Opmerkingen' of het gaat om een vestiging van de Congregatie. Als het een woonhuis betreft, staat er niets aangegeven
ENK Monasticon nummer:
Z148
Gevestigd in:
meer