Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Assumptionisten
zzOUD Databestand kloosters in Nederland
beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Assumptionisten
Orde of congregatie:
Assumptionisten
Alternatieve namen:
Assumptionisten; Priesters van O.L. Vrouw ten Hemelopneming; Augustijnen van O.L. Vrouw ten Hemelopneming
Latijnse naam:
Congregatio Augustinorum ab Assumptione; Pia Societas Presbyterorum ab Assumptione; Augustiniani ab Assumptione
Afkorting:
AA
Stichter, stichteres:
Emmanuel D'Alzon
Stichtingsjaar:
1850
Land van oorsprong:
Frankrijk
Plaats van oorsprong:
Nîmes
Vestiging Nederland:
1915
Patroonheiligen:
Maria Assumpta (Maria Tenhemelopneming)
Doelstelling:
Levend in gemeenschap, zich uit liefde tot Christus inzetten voor het uitbreiden van het Rijk van Christus in de leden en in de medemens, hetgeen bewerkstelligd dient te worden via onderwijs, wetenschappelijk werk, zielzorg, godsdienstige en sociale actie, bedevaarten, christelijke lectuurvoorziening alsmede via oecumenisch werk vooral ten aanzien van de Oosterse Kerken
Geschiedenis:
Met als lijfspreuk Adveniat Regnum Tuum (= Uw Rijk komen) stelde de seculiere priester Emmanuel d’Alzon (1810-1880) zich uit liefde tot God tot doel om in de geseculariseerde en antireligieuze maatschappij, waartoe de politieke beroeringen in de 19e eeuw in Frankrijk geleid hadden, de rechten en de belangen van God met alle kracht te verdedigen en te herstellen. Indachtig het adagium “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” richtte hij in Nîmes in 1845 een aan Beata Maria in Coelos Assumpta (Maria Tenhemelopneming) toegewijd college op, waar, in tegenstelling tot het staatsonderwijs dat in handen van leken berustte, naast onderwijs, tevens de nodige aandacht besteed werd aan vorming en opvoeding overeenkomstig de christelijke principes. Voor zijn ideaal wist Emmanuel d’Alzon enkele priesters en leken te winnen die zich onder zijn leiding als leraar aan voornoemd college verbonden. Na een voorbereidingstijd van vijf jaar legde Emmanuel d’Alzon met vier medewerkers in de kerstnacht van 1850 de religieuze geloften af. Dit markeerde het ontstaan van een nieuwe congregatie, waarvan de constituties op de regel van St. Augustinus gebaseerd zijn en die, met verwijzing naar de beschermheilige van voornoemd college, als naam “Augustijnen (of priesters) van de Assumptie” kreeg en waarvan de leden gewoonlijk assumptionisten genoemd worden. Mede vanwege het sterk antiklerikale beleid van minister E. Combes, dat in Frankrijk leidde tot het doorvoeren van een drastische scheiding tussen kerk en staat, verlieten de assumptionisten begin twintigste eeuw Frankrijk om zich elders in Europa en Amerika te vestigen. Zo ook in Nederland, waar het in de noordoostelijke buitenwijken van Parijs gevestigde noviciaat van de assumptionisten naar Gemert uitweek. Tot de taken en activiteiten van de assumptionisten behoren/behoorden onderwijs, pastoraal werk, evangelieverkondiging, catechese, christelijke lectuurvoorziening, opleiding en uitzending van zendingswerkers en missionarissen
Juridische structuur:
Congregatie van pauselijk recht (sinds 1857)
Rechtspersonen:
Regio Nederland van de Congregatie der Assumptionisten (2006); Nederlandse Provincie van de Congregatie der Assumptionisten (1979-2006); Assumptie-Stichting (1927-1979)
Missielanden:
Congo (1929); Brazilië (1946); Nieuw-Zeeland (1952); Madagaskar (1954); Libanon (1950-1958); Israël
Gebruikte bronnen:
Bijdrage A. Burg a.a., kloosterarchivaris, n.a.v. inventarisatie medio 2008;
A.Burg, “Voor de komst van het Rijk. Nederlandse Assumptie 1915-2015” (Boxtel 2015), p. 11;
W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel I ('s-Gravenhage 1930), p. 75/76;
J. Willemsen, “Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden” (KDC, Nijmegen 2006), zie ook: https://docplayer.nl/4804632-Nederlandse-missionarissen-hun-missiegebieden.html (11-09-2019); M. Schrama, “De regel van de liefde: over de volgelingen van Augustinus” (Kampen 2006), p 129; J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (vijfde bewerkte uitgave, Nijmegen 2015);
A. Burg a.a., ‘Kasteel Stapelen en zijn bewoners’, op website Heemkunde Boxtel, https://heemkundeboxtel.nl/wp-content/uploads/basistekst-7-def-20160611-KASTEEL-STAPELEN-EN-ZIJN-BEWONERS.pdf (13-09-2019);
G. Donkers, ‘Assumptionisten’ op website Bossche Encyclopedie, http://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/donkers,%20geert/assumptionisten.htm (17-09-2019);
R. Wols, ‘De Assumptionisten AA’m op website Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-assumptionisten-aa (11-09-2019);
Ben Ophof, ‘Heemkundige encyclopedie over Boxtel’, https://docplayer.nl/139955372-Terugkeren-naar-de-heemkunde-site-kan-via-de-terugknop-u-vindt-de-terugknop-bovenin-uw-scherm-meestal-uiterst-linksboven.html; (Artikel ‘Geschiedenis van een passie voor God en voor de mens’ in de brochure ’De Assumptionisten gegrepen door God en door de mens’ van januari 2010, http://users.skynet.be/sky13745/Assumptionisten_2010_Nl.pdf (11-09-2019);
Gebruikte websites:
Website Augustins de l’Assumption, http://www.assumptio.org/qui-sommes-nous.php?pLingua=ENG&pFile=our-history.html (13-09-2019);
Website Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, http://resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/organisatie/1453900309 (13-09-2019);
Website Konferentie Nederlandse Relgieuzen (KNR), https://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=1819 (11-09-2019);
Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Assumptionisten (11-09-2019)
ENK Monasticon nummer:
P001