Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Jezuïeten

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Jezuïeten
Orde of congregatie:
Jezuïeten
Alternatieve namen:
Jezuïeten; Sociëteit van Jezus
Latijnse naam:
Societas Jesu
Afkorting:
SJ
Stichter, stichteres:
Ignatius van Loyola
Stichtingsjaar:
1540
Land van oorsprong:
Frankrijk
Plaats van oorsprong:
Parijs
Vestiging Nederland:
1575
Doelstelling:
Tot de doelstellingen behoorden pastoraal werk, onderwijs en missiewerk en Sint Clacerbond ter ondersteuning van de missionarissen. Naast zielzorg legden de Jezuïeten zich toe op catechismus-onderricht, opvoeding en onderwijs. Voorts namen wetenschap en de uitgave van boeken en tijdschrifteneen belangrijke plaats in
Geschiedenis:
Behalve dat de jezuïeten, de grootste mannelijke religieuze orde in de Rooms-Katholieke Kerk, de geloften van kuisheid, armoede en gehoorzaamheid afleggen, beloven zij absolute gehoorzaamheid aan de paus, waardoor zij voor specifieke opdrachten geheel te zijner beschikking staan. Van deze orde, die brak met conventionele kloostertradities als verplichte religieuze kledij, koorgebeden en boetedoening, is Ignatius van Loyola, die leefde van 1491 tot 1556, de stichter. Als legerofficier raakte deze Spaanse edelman bij een slag om het Baskische Pamplona aan beide benen gewond. Maandenlang moest hij het bed houden. In die tijd, die hij met het lezen van veel geestelijke literatuur doorbracht, besloot hij zijn verder leven aan God te wijden. In vrijwillige armoede zwierf hij door West-Europa. Biddend en boetend deed en schreef hij in de grot van Manresa ten noorden van Barcelona zijn Geestelijke Oefeningen, die het hart van de spiritualiteit van de jezuïeten zouden vormen. In 1528 strandde Ignatius in Parijs. Daar richtte hij met een aantal studievrienden de Sociëteit van Jezus op, zoals de orde van de jezuïeten ook wel genoemd wordt. Om in een tijd, waarin de reformatie hoogtij vierde, het katholicisme een nieuwe opleving te geven, werd deze orde een voorvechter voor de contrareformatie. Gekenmerkt door zijn strakke organisatie, de strenge selectie en spiritualiteit die gericht is “tot meerdere eer van God,” zoals de lijfspreuk van Ignatius luidde, werd de orde in 1540 door paus Paulus III goedgekeurd. In 1774 werd de orde echter opgeheven onder druk van verschillende vorsten, die vonden dat de jezuïeten teveel macht naar zich toe getrokken hadden. Doordat keizerin Catharina II van Rusland en koning Frederik II van Pruisen weigerden het opheffingsbesluit uit te voeren, bleef de orde in die landen voortbestaan. In 1814 werd de orde door paus Pius VII opnieuw in het leven geroepen. In Nederland heeft de orde zich vooral sterk gemaakt op het gebied van zielzorg en onderwijs
Rechtspersonen:
Rechtspersoon Sint-Bonifaciusstichting
Missielanden:
Indonesië (1859); Congo (1893); Madagaskar (1954); Denemarken; India; Thailand;Libanon
Gebruikte bronnen:
P. Begheyn, De Jezuïeten in Nijmegen (Nijmegen 1991), p.7; W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel I ('s-Gravenhage 1930), p. 177-181; J. Willemsen, “Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden” (KDC, Nijmegen 2006), zie ook: https://docplayer.nl/4804632-Nederlandse-missionarissen-hun-missiegebieden.html (03-09-2020); J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (vijfde bewerkte uitgave, Nijmegen 2015), p. 138; S. Schoorl. “Jezuïeten in de polder. De jezuïtische mythe binnen het Nederlandse politieke debat in de negentiende eeuw” (Doctoraal scriptie Universiteit Leiden 2012), p. 8-10, R. Wols, de Jezuïeten SJ op website Brabants Historisch Informatie Centrum BHIC); https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-jezuieten-sj (31-08-2020); J. Moons s.j., ‘Jezuïeten’ op website Lucepedia: Digitale theologische encyclopedie
https://www.lucepedia.nl/dossieritem/jezuieten/jezuieten
ENK Monasticon nummer:
P013
Gevestigd in: