Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Broeders van Barmhartigheid van Sint Jo...
zzOUD Databestand kloosters in Nederland
beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo
Orde of congregatie:
Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo
Alternatieve namen:
Broeders van de H. Joannes de Deo; Barmherzige Brüder von Montabaur; Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo
Latijnse naam:
Congregatio Fratrum Misericordiae de Montabaur; Fratres Misericordiae Montabaur
Afkorting:
FMM
Stichter, stichteres:
Petrus Lötschert
Stichtingsjaar:
1856
Land van oorsprong:
Duitsland
Plaats van oorsprong:
Hadamar
Vestiging Nederland:
1875
Doelstelling:
Ziekenzorg; missiewerk
Geschiedenis:
De oorsprong van de Congregatie van de Broeders van Barmhartigheid van Joannes de Deo is nauw verbonden met het levensverhaal van haar stichter Peter Lötschert, die in 1820 in Höhr in het Westerwald geboren werd. Na de lagere school voltooide hij een handelsopleiding in Hadamar. In dienst van een koopman in die plaats en aangemoedigd door de bisschop van Limburg am Lahn, bisschop Blum, rijpte bij hem de wens zijn leven te wijden aan de zorg voor zieken en armen. Om zieken op een verantwoorde wijze te kunnen verplegen ging hij in 1855 gedurende een half jaar in de leer bij de alexianen in Aken. Daarna vestigde hij zich met enkele gelijkgezinde jongemannen in Derbach. Behalve dat zij daar nader in het religieuze leven werden ingeleid, vond in 1856 er de inkleding plaats van de eerste vijf broeders onder wie Peter Lötschert, waarmee de nieuwe congregatie een feit was. Nog in hetzelfde jaar vestigde de congregatie zich in Hadamar, van waaruit de broeders tot thuisverpleging overgingen. Ten overstaan van bisschop Blum legden vier broeders, onder wie Peter Lötschert, in 1858 in de kapel van het Sankt Vincenz-Hospital in Limburg, de religieuze geloften af. Vanaf 1860 was het moederhuis van de aan de Heilige Joannes de Deo toegewijde congregatie gevestigd in Montabaur, een stadje nabij Koblenz. Naar dit stadje zijn de broeders in Duitsland bekend als Barmherzige Brüder von Montabaur. Met de goedkeuring in 1921 door paus Benedictus XV van haar constituties ontving de congregatie haar definitieve erkenning als religieuze gemeenschap van “pauselijk recht”. De congregatie, die zich onder druk van Bismarck’s Kulturkampf in 1875 in Nederland in Kaatsheuvel haar toevlucht zocht, stelde en stelt nog steeds onder de zinspreuk Caritas Christi Urget Nos, de Liefde van Christus spoort ons aan, zich ten doel de naasten door lichamelijke werken van barmhartigheid bij te staan en wel door zieken, bij voorkeur armen en ouden van dagen, in ziekenhuizen, in sanatoria of aan huis te verplegen
Juridische structuur:
Van pauselijk recht
Missielanden:
Tanzania (1959-1990); Zuid-Afrika (1965-1967)
Gebruikte bronnen:
J. Willemsen, “Nederlandse missionarissen en hun missiegebieden” (KDC, Nijmegen 2006), zie ook: https://docplayer.nl/4804632-Nederlandse-missionarissen-hun-missiegebieden.html (13-11-2023); J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (tweede bewerkte uitgave, Nijmegen 2003), zie ook: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/134988/134988.pdf?sequence=1 (13-11-2023); W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel II ('s-Gravenhage 1932), p.23; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant “ (Alphen aan de Maas 2010), p.152; G. Donkers, ‘Broeders van Barmhartigheid van St. Joannes de Deo. Congregatio Fratrum Misericordae de Montabauer (FMM) op website Bossche Encyclopedie, https://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/donkers,%20geert/broeders%20van%20barmhartigheid%20van%20st.%20joannes%20de%20deo.htm (17-11-2023); R. Wols, ‘De Broeders van Barmhartigheid van Sint Joannes de Deo FMM’ op website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-broeders-van-barmhartigheid-van-sint-joannes-de-deo-fmm (17-11-2023)
Gebruikte websites:
Website Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mivast=0&mizig=210&miadt=1212&miaet=1&micode=AR-B012&minr=1222624&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (18-11-2023); Website Ordensgemeinschaft der Barmherzige Brüder e. V. Montabaur, https://www.barmherzige-brueder.de/unsere-werte (17-11-2023); Website Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Barmherzige_Br%C3%BCder_von_Montabaur (17-11-2023)
ENK Monasticon nummer:
B012