Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Santpoort (Velsen), Wüstelaan 80

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Santpoort (Velsen), Wüstelaan 80
Datering:
1952 - 1971
Orde of congregatie:
Missionarissen van Afrika
Naam van het klooster:
Lavigerie College
Straat:
Wüstelaan 80
Postcode:
2082 AD
Plaatsnaam:
Santpoort (Velsen)
Provincie:
Noord-Holland
Bisdom:
Haarlem
Stichting/eerste vermelding:
1952
Opheffing/laatste vermelding:
1971
Activiteiten:
Kleinseminarie
Geschiedenis:
In 1949 kochten de Witte Paters in het tot de gemeente Velsen behorend dorp Santpoort het monumentale pand Huize Spaarnberg aan de Wüstelaan. Hier, in het noorden van het land, wilden de Witte Paters mede gezien de beperkte capaciteit van hun bestaande kleinseminarie in Sterksel een tweede kleinseminarie stichten. Daartoe werd begonnen met het verbouwen van Huize Spaarnberg. Dit liep echter uit op een fiasco. Uiteindelijk werd besloten om aan de Wüstelaan voor het kleinseminarie tot nieuwbouw over te gaan, die in 1952 gereed kwam. Wat er van Huize Spaarnberg restte, werd toen afgebroken. Meteen al in 1952 startte het nieuwe kleinseminarie zijn eerste cursusjaar. Allengs werd onderhavig kleinseminarie, die de naam Lavigerie College kreeg, steeds meer een open internaat. In 1959/1960 ontstond een samenwerkingsverband met de Missionarissen van het Heilig Hart van Jezus, die in Driehuis een door het Rijk als gymnasium erkende apostolische school hadden, dat later de naam Gymnasium Paulinum kreeg. Aan deze school kregen vanaf toen de studenten uit Santpoort, die Witte Pater wilden worden, hun gymnasiale opleiding. Voor huisvesting bleven ze echter aangewezen op het internaat van de Witte Paters aan de Wüstelaan, waaraan echter in 1971 een eind kwam door het besluit om geen nieuwe studenten meer aan te nemen. Nadien heeft het gebouwencomplex onderdak geboden aan instellingen en groeperingen die zich toelegden op welzijnsbevordering en samenlevingsopbouw. Na in 1985 verkocht te zijn, werd in 1990 tot sloop overgegaan en werd een jaar later begonnen met de bouw van het huidige appartementencomplex. Van voormelde verkoop en sloop werd het voormalig boswachterhuisje, Wüstelaan 78, ook wel 'de Villa' genoemd, uitgesloten. Hier was van 1971 tot 1998 een groepje bejaarde Witte Paters gehuisvest, die vanuit de missiegebieden in Afrika naar Nederland waren teruggekeerd
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris, n.a.v. inventarisatie medio 2008; P. van der Pas, ‘De Witte Paters in Nederland. Een terugblik’ in “De Contactbrief” nr. 197 (september 2015); J. Diekstra, ‘Een landgoed vol Witte Pters. Lavigerie College: een stukje geschiedenis en internaatsleven” op website Missionarissen van Afrika (Witte Zusters en Witte paters) (NL.), http://www.lavigerie.nl/html_nl/lavcollsantpoort.html (20-08-2021)
Gebruikte websites:
Website Europeana Collections, https://classic.europeana.eu/portal/nl/record/2021663/memorix_63cb6c7c_ee94_11e0_a4f1_8944d3990dde.html?utm_source=new-website&utm_medium=button (31-07-2021); Website Ichthus Lyceum, https://www.ichthuslyceum.nl/historie/ (20-08-2021)
ENK Monasticon nummer:
MON-P024-022