Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Breda, Dr. Jan Ingenhouszplein 2

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Breda, Dr. Jan Ingenhouszplein 2
Datering:
1917 - 1972
Orde of congregatie:
Broeders van Huijbergen
Naam van het klooster:
St. Franciscuskweekschool
Straat:
Dr. Jan Ingenhouszplein 2
Postcode:
4814 EH
Plaatsnaam:
Breda
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
Breda
Stichting/eerste vermelding:
1917
Opheffing/laatste vermelding:
1972
Activiteiten:
Kweekschool
Geschiedenis:
De in Bergen op Zoom aan de Hoogstraat gelegen normaalschool, de latere Sint Franciscuskweekschool, werd In 1917 door de Congregatie van de Broeders van Huijbergen wegens ruimtegebrek overgebracht naar een aan het Dr. Jan Ingenhouszplein in Breda opgetrokken nieuw gebouw. Van dit gebouw betrok de R.K. Handelsschool in 1918 een aantal leegstaande lokalen, die echter in 1921 door de kweekschool weer in gebruik werden genomen. Aanvankelijk was in het souterrain van voormeld gebouw de in 1931 door de congregatie geopende sociale werkplaats voor jongens met een verstandelijke handicap gevestigd, die echter in 1935 verplaatst werd naar het pand Oranjeboomstraat 2, dat pal naast voormelde kweekschool gelegen was. In 1942, tijdens de Tweede Wereldoorlog, werd de kweekschool op bevel van de Duitsers ontruimd. De broeders en de interne leerlingen moesten toen een ander onderkomen zoeken. In november 1944, na het vertrek van de Duitsers, konden ze weer in het gebouw aan het Dr. Jan Ingenhouszplein terugkeren. In 1971 ging de Sint Franciscuskweekschool met de aan de Nieuwstraat in Breda gelegen Maria-kweekschool van de Franciscanessen van Mariadal op in de Pedagogische Academie Sint Frans. Een jaar later werd de communiteit van de broeders, die aan de Sint Franciscuskweekschool verbonden was geweest, opgeheven. De overgebleven broeders werden ondergebracht in verschillende andere huizen van de congregatie, waaronder het nieuw gebouwde pand Oranjeboomstraat 192 in Breda
Gebruikte literatuur:
J. van ’t Hof, ‘”Ons kleine bisdom is toch al meer dan voldoende bezet door allerlei kloosterlingen”. Een schets van kloosters in Breda en Oosterhout van 1800 tot heden’ in “Jaarboek De Oranjeboom”, 55 (2002), mp.55/56; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant “ (Alphen aan de Maas 2010), p.288
Gebruikte websites:
Website Broeders van Huijbergen, https://www.broedersvanhuijbergen.nl/broeders-in-nederland/ (17-10-2023)
ENK Monasticon nummer:
MON-B011-014