Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Aalbeek, Aalbekerweg 91

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Aalbeek, Aalbekerweg 91
Datering:
1939 - 1978
Orde of congregatie:
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Straat:
Aalbekerweg 91
Postcode:
6336 XN
Plaatsnaam:
Aalbeek
Provincie:
Limburg
Bisdom:
Roermond
Stichting/eerste vermelding:
1939
Opheffing/laatste vermelding:
1978
Activiteiten:
Grootseminarie, beheer etnografische collectie van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën
Geschiedenis:
De Sociëteit voor Afrikaanse Missiën had in Hastings (VK) haar grootseminarie, dat echter in 1939 zijn deuren moest sluiten, omdat het gebouw gevorderd was en Engeland daarenboven door de oorlog niet meer bereikbaar was. Het grootseminarie werd toen ondergebracht in een landhuis op het landgoed Aalbeek, dat gelegen was aan de Aalbekerweg in Aalbeek, een gehucht dat deel uitmaakt van het dorp Hulsberg, dat onder de tegenwoordige Limburgse gemeente Beekdaelen valt. Tot 1939 was voormeld huis als retraitehuis in gebruik bij Duitse jezuïeten, die het in 1898 en daarna in 1911 hadden uitgebreid c.q. verbouwd. Het bij dit huis behorende koetshuis kreeg, voorzien van een spits torentje op het dak, de functie van kapel. Behalve het grootseminarie werd in 1946 in onderhavig huis ook de etnografische collectie van de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën ondergebracht, die echter in 1959 van daaruit naar het missiehuis in Cadier en Keer verhuisde. In 1970 werd het Aalbeekse grootseminarie opgeheven dat toen opging in de Hogeschool voor Theologie en Pastoraat (HTP) te Heerlen, waarin de Sociëteit voor Afrikaanse Missiën, de Paters van de Heiligen Harten, de redemptoristen en het bisdom Roermond sinds 1966 hun hogere priesteropleidingen hadden samengevoegd. Na jaren van verval en leegstand werd het gebouwencomplex aan de Aalbekerweg in 1978 verkocht. In 1992 viel dit complex aan de sloophamer ten offer. Het koetshuis, waarvan in 1987 het dak was ingestort, werd als villa Aalbeek herbouwd
Gebruikte literatuur:
J. van Brakel, “Missiehuis Cadier en Keer” (Geulle 2002), p. 66/104/108/109; F.Q. Hoebens, “Kloosters in Limburg” (Utrecht 2017), p. 239/240
Gebruikte websites:
Website Het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, http://resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/organisatie/4011134278 (19-10-2022); Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, https://reliwiki.nl/index.php/Aalbeek,_Aalbekerweg_91_-_Kloosterkapel_Huis_Aalbeek (04-09-2020); Website Gen Wiki Limburg, https://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Landgoed_Aalbeek (22-10-2022); Website Plaatsengids.nl, https://www.plaatsengids.nl/aalbeek (22-10-2022); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgoed_Aalbeek (04-09-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P043-009