Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Middelburg

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Middelburg
Datering:
1468 - 1574
Orde of congregatie:
Alexianen (Cellebroeders)
Plaatsnaam:
Middelburg
Provincie:
Zeeland
Parochie:
Middelburg-Westmonster
Destijds gewest:
Zeeland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1468
Opheffing/laatste vermelding:
1574
Type:
Klooster, m
Geschiedenis:
Aangezien er op het kapittel te Luik in 1468 een vertegenwoordiger van het Middelburgse cellebroedersklooster aanwezig was, is dit klooster waarschijnlijk enige jaren vóór 1468 gesticht. Zeker is, dat tussen 1471 en 1484 op verzoek van het stadsbestuur cellebroeders uit Leiden, Amsterdam en Gent naar het Middelburgse klooster uitgezonden werden om er orde op zaken te stellen. De broeders van dit klooster, dat aan de huidige Simpelhuisstraat stond, wijdden zich binnen de Middelburgse gemeenschap aan het verplegen van pestlijders, het begraven van de doden en het verzorgen van krankzinnigen. Toen in 1556 in Middelburg de pest uitbrak, mochten de cellebroeders de overleden pestslachtoffers alleen 's morgens vroeg of 's avonds laat begraven. Vermeden moest worden, dat ze met de bevolking in aanraking zouden komen. Bedelen, meestal om brood, werd hen dan ook niet meer toegestaan. Ter compensatie hiervoor ontvingen ze een schadeloosstelling. Omstreeks 1592 werd het klooster opgeheven. De cellebroeders, die er nog woonden, werden elders ondergebracht, De gebouwen kwamen in handen van de burgerlijke overheid, die het kloostergebouw bestemde tot verzorgingstehuis voor krankzinnigen, dat in de volksmond "Simpelhuis" genoemd werd. De kapel, die aanvankelijk als tapijtweverij dienst deed, werd later aan de Engelse Gemeente in bruikleen gegeven en staat sindsdien bekend als de Engelse Kerk
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, deel II, p. 131; S.M.C . Leupen, ‘De kloosters van de cellebroeders en -zusters in het graafschap Holland en Zeeland tot aan de Reformatie’ in “Historisch Tijdschrift Holland”, 30 (1998), p. 69/72/84/90/91; S.M.C . Leupen, ‘Het Leidse cellebroedersklooster’ in “Leids Jaarboekje 1992” (Leiden 1992), pz. 43; B. Silkens, 'Cellenbroeders, Engelse Kerk en Simpelhuis. archologisch bureauonderzoek Stadhuisstraat te Middelburg (Middelburg 2009), zie ook website Walcherse Archeologische Dienst, file:///C:/Users/Be4All/Downloads/308_0_nl_war_15_bo_middelburg_stadhuisstraat%20(2).pdf (26-11-2016)
Gebruikte websites:
Website Zeeuwen Gezocht, http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/zoeken?mivast=1539&mizig=210&miadt=239&miaet=1&micode=990.5&minr=2511255&miview=inv2&milang=nl (27-11-2016); Website Rijksmonumenten.nl, http://rijksmonumenten.nl/monument/29492/voormalige-simpelhuis/middelburg/ (27-11-2016); Website Rijksmonumenten.nl, http://rijksmonumenten.nl/monument/29491/engelse-kerk/middelburg/ (27-11-2016); Website Encyclopedie van Zeeland, https://encyclopedievanzeeland.nl/Pest (26-11-2016)
ENK Monasticon nummer:
ME-B001-014
VU Kloosterlijst nummer:
M36