Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Nijmegen, Berberisstraat 6-8

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Berberisstraat 6-8
Datering:
1963 - 1978
Orde of congregatie:
Assumptionisten
Straat:
Berberisstraat 6-8
Postcode:
6543 RN
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1963
Opheffing/laatste vermelding:
1978
Activiteiten:
parochie werk; justitiële zielzorg; pastorale begeleiding van gehandicapten; maatschappelijk werk en opbouwwerk, zang en muziek, gemeenschap "De Veerste"
Geschiedenis:
Op verzoek van de bisschop van Den Bosch werd in 1956 in Nijmegen door assumptionisten de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming opgericht. In 1961 werd de eerste steen gelegd van de voor deze parochie nieuw te bouwen kerk, die een jaar later door mgr. Bekkers, bisschop van Den Bosch, geconsacreerd werd. Daarna volgde aan de Berberistraat de bouw van de pastorie, die in 1963 betrokken werd door de assumptionisten, die tot dan toe in een pand aan de Kornoeljestraat voorlopig gehuisvest waren. Behalve op zielzorg en pastorale taken legden de assumptionisten zich toe op psychotherapeutische hulpverlening, op pastorale begeleiding van gehandicapten, op maatschappelijk werk en opbouwwerk, maar ook op zang en muziek. Geleidelijk aan ontwikkelde hun communiteit zich tot een gemeenschap, waarvan ook leken deel ging uitmaken en die vanaf 1975 “De Veerste” ging heten. Regelmatig kwamen de leden van deze gemeenschap voor gebed, bezinning en ontspanning bij elkaar, de eerste jaren op de pastorie aan de Berberisstraat, later, toen de pastorie door de assumptionisten verlaten werd, in het pand Okapistraat 42 in Nijmegen. In 1994 trokken de assumptionisten zich terug uit de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming, die vanaf toen financieel en pastoraal niet meer onder hun verantwoordelijkheid viel. Wel bleven ze er de weekenddiensten verzorgen. In 1996 ging onderhavige parochie met parochie Antonius Abt aan de Dennenstraat in Nijmegen op in de nieuwe parochie Heilige Stefanus, tot welk fusieverband later nog eens zeven Nijmeegse parochies toetraden. De kerk van de parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming werd verkocht en doet thans dienst als woon- en werkvoorziening voor jongeren met een verstandelijke en lichamelijke beperking
Gebruikte literatuur:
Bijdrage A. Burg a.a., kloosterarchivaris, n.a.v. inventarisatie medio 2008;
A.Burg, “Voor de komst van het Rijk. Nederlandse Assumptie 1915-2015” (Boxtel 2015), p. 110/11/113/114/115/116;
Th.J.A. Jansen, Proefschrift ‘De pater op de pastorie. Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland, 1853-1966” (Universiteit Nijmegen 1976), zie ook: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/148482/mmubn000001_055874657.pdf 21-09-2019, p. 67;
G. Donkers, ‘De Assumptionisten in ‘s-Hertogenbosch’ op website Bossche Encyclopedie, http://www.bossche-encyclopedie.nl/artikelen/donkers,%20geert/assumptionisten.htm (17-09-2019), p. 2
Gebruikte websites:
Website Parochie Heilige Stefanius, https://www.stefanus.nl/welkom-antonius-abt (20-10-2019)
ENK Monasticon nummer:
MON-P001-015