Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Veldhoven, Locht 117

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Veldhoven, Locht 117
Datering:
1954 - 1979
Orde of congregatie:
Zusters van het H. Hart
Naam van het klooster:
Koningshof
Straat:
Locht 117
Postcode:
5504 RM
Plaatsnaam:
Veldhoven
Provincie:
Noord-Brabant
Stichting/eerste vermelding:
1954
Opheffing/laatste vermelding:
1979
Activiteiten:
Moederhuis, onderwijs
Geschiedenis:
In 1944 werd het moederhuis te Moerdijk door oorlogsgeweld verwoest. Herbouwen van het klooster nabij de strategisch belangrijke Moerdijkbruggen werd te gevaarlijk geacht, waardoor de zusters op zoek moesten naar een nieuwe locatie. In 1947 kochten zij enkele percelen met een totale oppervlakte van 35 hectaren aan de straatweg de Locht in Veldhoven. In 1952 lieten de zusters op de door hun gekochte percelen het klooster Koningshof bouwen. De naam Koningshof vond zijn oorsprong in een in zachte steen uitgehouwen reliëf die Christus als Koning afbeeldde. Dit reliëf was een overblijfsel van het verwoeste klooster in Moerdijk en werd boven de toegangsdeur van het nieuwe klooster bevestigd. Op 22 april 1954 werd het klooster officieel in gebruik genomen. Tot 1961 werd het complex nog verder uitgebreid met schoolgebouwen. Wegens gebrek aan nieuwe aanmeldingen nam het aantal zusters af, waardoor men genoodzaakt was om in 1976 het kloostercomplex te verkopen. In april 1979 vertrokken de zusters naar Eindhoven. Nadien werd het complex verbouwd tot congrescentrum en hotel.

Bij het kloostercomplex werden ook drie scholen gebouwd: de Middelbare meisjesschool Maria Mediatrix, de MULO Koningshof en de Huishoudschool Regina Pacis. Vanwege de Mammoetwet werd in 1968 de MULO Koningshof een MAVO en de meisjesschool een HAVO. In 1971 ging deze HAVO verder onder de naam Anton van Duinkerkencollege en werd deze uitgebreid met een atheneum. Ook nadat de zusters waren vertrokken en het klooster was verkocht bleven deze scholen operationeel. In 1995 werden het Anton van Duinkerkencollege en de MAVO Koningshof gefuseerd met de twee andere Veldhovense middelbare scholen: de MAVO Selsterhorst en de Scholengemeenschap Veldhof. De nieuwe gefuseerde school kreeg de naam Sondervick College. Uiteindelijk verhuisden in 2007 alle afzonderlijke locaties van het Sondervick College naar één centrale locatie. De schoolgebouwen bij het Koningshof werden gesloopt.
Gebruikte literatuur:
Wikipedia; J. Smits: Vademecum, 2010
ENK Monasticon nummer:
MON-Z142-016