Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Rossum

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Rossum
Datering:
1500 - 1579
Orde of congregatie:
Zusters van het Gemene Leven
Naam van het klooster:
Mariënakker
Plaatsnaam:
Rossum
Provincie:
Gelderland
Parochie:
Rossum
Destijds gewest:
Gelre
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1500
Opheffing/laatste vermelding:
1579
Type:
Klooster, v
Geschiedenis:
In 1450 vestigden zich in Rossum in een huis in de Kloosterwaard ten noorden van de Kloosterdijk een gemeenschap van zusters des gemenen levens. Dit huis, dat vermoedelijk op restanten van een Romeinse castellum gebouwd werd, kwam voort uit het het Huis Ten Orthen, een gemeenschap van eveneens zusters des gemenen levens in ’s-Hertogenbosch. Tijdens de 80 jarige oorlog liep het huis, Mariënakker genaamd, veel schade op bij de belegering van het fort St. Andries. Dit fort, waar de Spanjaarden gelegerd waren, werd van alle kanten aangevallen door de Staatse troepen van prins Maurits van Oranje. In 1599 bezweek het huis met de dijk die er omheen liep onder de vele beschietingen. Het puin, dat toen resteerde, werd gebruikt om een nieuwe dijk aan te leggen
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel II, p. 164; A.G. Weiler, “Volgens de norm van de vroege kerk: De geschiedenis van de huizen van de broeders van het Gemene Leven in Nederland” (Nijmegen 1997), p. 150; M. Schoengen, “Jacobus Traiecti alias de Voecht Narratio de inchoatione domus clericorum in Zwollis met akten en bescheiden betreffende dit fraterhuis” (Amsterdam 1908), p. 81; Raap-Rapport T 2502: “Archeologische monumentenzorg in Maasdriel Deel 1: Toelichting op de vindplaatsen- en verwachtingenkaart”, p. 51; F. Volmer, ‘Romeinse heerbanen in Nederland: een explosief mengsel van mijlen en leugae?’ in “Semafoor”10 (2009), nr 1, p. 13; R.W.M. (Remi) van Schaik, recensie ‘J. den Draak, Gebundelde inventarissen van het archief van de heren van Rossum als beheerders van de geestelijke goederen in de heerlijkheid Rossum en het archief van het Manhuisfonds te Rossum’ in “Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden. Deel 96” (Den Haag 1981), p. 561
Gebruikte websites:
Website Bommelerwaardgids, http://www.bommelerwaardgids.nl/streekinfo/thema/klooster-sint-marienacker/ (09-01-2017); Website Dorpsraad Rossum, http://rossumsdorpsbelang.nl/historische-rubriek/ (09-01-2017)
ENK Monasticon nummer:
ME-Z135-017
VU Kloosterlijst nummer:
R30