Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Zwolle

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Zwolle
Datering:
1421 - 1450
Orde of congregatie:
Zusters van het Gemene Leven
Naam van het klooster:
Geertruid van Zuthemhuis
Plaatsnaam:
Zwolle
Provincie:
Overijssel
Parochie:
Zwolle
Destijds gewest:
Oversticht
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1421
Opheffing/laatste vermelding:
1450
Type:
Klooster, v
Geschiedenis:
In 1421 schonk Geertruid van Zuthem bij testament al haar roerende en onroerende eigendommen aan een gemeenschap van zusters, die gehuisvest was in haar huis in Zwolle, dat naar haar het Geertruid van Zuthemhuis genoemd werd, terwijl ook wel de naam van Doornik-huis gebezigd werd. In voornoemd testament bepaalde Geertruid dat al haar goederen gemeenschappelijk bezit zouden zijn, zodat de erfgenamen van de zusters geen rechten meer konden laten gelden. Voorts werd vastgelegd, dat zusters die niet in gemeenschap wilden leven, uit het huis konden worden gezet. Toen de gemeenschap werd opgeheven, volgde een gedeeltelijke samenvoeging met het Zwolse regularissenklooster Ter Maat
Gebruikte literatuur:
M. van Luijk, ‘Voorbede versus verzet. Relaties tussen vrouwenhuizen en magistraat in laatmiddeleeuws Zwolle’ in “Trajecta”, 14 (2005). p. 166/167;
Opmerkingen:
Deze gemeenschap, waarvan haar huis ook Van Doornik-huis genoemd werd, is aangemerkt als een gemeenschap van zusters des gemenen levens. Of dit ook werkelijk zo was, is echter niet duidelijk
ENK Monasticon nummer:
ME-Z135-027
VU Kloosterlijst nummer:
Z35