Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Kampen

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Kampen
Datering:
1475 - 1587
Orde of congregatie:
Alexianen (Cellebroeders)
Naam van het klooster:
Bethanië
Patroonheilige:
Augustinus en Alexius
Plaatsnaam:
Kampen
Provincie:
Overijssel
Parochie:
Kampen
Destijds gewest:
Oversticht
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1475
Opheffing/laatste vermelding:
1587
Type:
Klooster, m
Geschiedenis:
In Kampen was in 1475 voor het eerst sprake van cellebroeders. In dat jaar vonden zij onderdak in een door een priester, ene Hartwich van den Vene, geschonken huis met erf. Tussen 1477 en 1481 werd, nadat de stad de benodigde vergunning hiervoor had verleend, de bouw van hun klooster aan de Horstweg, de tegenwoordige Cellebroedersweg, gerealiseerd. De broeders, tot wiens taak het verplegen en bezoeken van besmettelijke zieken -met name pestlijders- behoorden, moesten wel toezeggen dat hun convent nooit uit meer dan zes of zeven broeders zou bestaan en dat ze de stad nimmer zouden verlaten in tijden dat deze door pest of door een andere besmettelijke ziekte geteisterd werd. De broeders, die van de burgerij veel giften ontvingen, bouwden een eigen kapel, waar ze zielzorg boden aan zieken, die in de parochiekerk niet welkom waren. Na de Reformatie, toen het cellebroedersklooster in Kampen, evenals andere kloosters, werd opgeheven, werden in 1592 in het kloostergebouw de wezen ondergebracht, die sinds 1554 in een pand aan de Nieuwstraat gehuisvest waren
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, deel II, p. 105/106; G. van Herwijnen, C. van de Kieft, J.C. Visser, J.G. Wegner, 'Historische stedenatlas van Nederland: aflevering 4 Kampen (Delft 1986), p. 21/35; Anna Dlabacová, “Literatuur en observantie: De Spieghel der volcomenheit van Hendrik Herp en de dynamiek van laatmiddeleeuwse teksverspreiding” (Hilversum 2014), p. 180
Gebruikte websites:
Website Stadsarchief Kampen, http://www.stadsarchiefkampen.nl/meer-weten-over/vip-verleden-in-pixels/item/omgeving-cellebroederspoort (23-11-2016); Website Regiocanons, http://www.regiocanons.nl/overijssel/salland/kampen/broederkerk (23-11-2016)
ENK Monasticon nummer:
ME-B001-011
VU Kloosterlijst nummer:
K09