Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Nijmegen, Okapistraat 42

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Okapistraat 42
Datering:
1978
Orde of congregatie:
Assumptionisten
Naam van het klooster:
De Veerste
Straat:
Okapistraat 42
Postcode:
6531 RM
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1978
Activiteiten:
parochie werk; justitiële zielzorg; pastorale begeleiding van gehandicapten; maatschappelijk werk en opbouwwerk, zang en muziek, gemeenschap "De Veerste"
Geschiedenis:
In 1978 verlieten de assumptionisten de aan de Berberisstraat in Nijmegen gelegen pastorie van de toenmalige parochie Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming. Zij vestigden zich toen in het pand Okapistraat 42 in Nijmegen. In dit pand werden vanaf dan ook de bijeenkomsten gehouden van “De Veerste”, een gemeenschap van assumptionisten en leken die regelmatig voor gebed, bezinning en ontspanning bijeenkwamen
Gebruikte literatuur:
Bijdrage A. Burg a.a., kloosterarchivaris, n.a.v. inventarisatie medio 2008;
A. Burg, “Voor de komst van het Rijk. Nederlandse Assumptie 1915-2015” (Boxtel 2015), p. 113/114 /116
Gebruikte websites:
Website Konferentie Nederlandse Relgieuzen (KNR), https://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=1819 (24-09-2019)
ENK Monasticon nummer:
MON-P001-018