Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Nijmegen, Sophiaweg 42

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Nijmegen, Sophiaweg 42
Datering:
1941 - 1969
Orde of congregatie:
Assumptionisten
Naam van het klooster:
Huize Emmanuel d'Alzon
Straat:
Sophiaweg 42
Postcode:
6523 NJ
Plaatsnaam:
Nijmegen
Provincie:
Gelderland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1941
Opheffing/laatste vermelding:
1969
Activiteiten:
studiehuis; onderwijs; pastoraal; Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies
Geschiedenis:
Voor missionarissen, die vanwege de oorlog niet naar de missielanden konden vertrekken, werd door de assumptionisten in samenwerking met de universiteit van Nijmegen een cursus opgezet, die zich niet alleen richtte op theoretische maar ook praktische zaken zoals talen, geneeskunde etc.. Ter huisvesting van onderhavige missionarissen werd aan de Sophiaweg in Nijmegen een villa gehuurd, waaraan toen de naam “Huize Emmanuel d’Alzon” gegeven werd. Na de oorlog kreeg deze villa de functie van studiehuis voor assumptionisten die een opleiding aan de Nijmeegse universiteit gingen volgen. Vanaf 1948 was er tevens het Instituut voor Byzantijnse en Oecumenische Studies gevestigd. Dit nauw met de Nijmeegse Universiteit verbonden instituut was door de assumptionisten in het leven geroepen met als hoofddoel de wetenschappelijk bestudering van het Oosters Christendom teneinde daaraan een grotere bekendheid te geven. Toen de assumptionisten in 1969 de villa aan de Sophiaweg verlieten, verhuisde voormeld instituut met de communiteit van de assumptionisten naar het pand Louiseweg 12 in Nijmegen
Gebruikte literatuur:
Bijdrage A. Burg a.a., kloosterarchivaris, n.a.v. inventarisatie medio 2008;
A. Burg, “Voor de komst van het Rijk. Nederlandse Assumptie 1915-2015” (Boxtel 2015), p. 82/83/84/8';
R. Wols, ‘De Assumptionisten AA’ op website Brabant Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-assumptionisten-aa (24-09-2019)
Gebruikte websites:
Website Konferentie Nederlandse Relgieuzen (KNR), https://www.knr.nl/organisatie/nieuwsbericht.asp?nieuwsbericht_id=1819 (24-09-2019);
Website IVOC, https://www.ru.nl/ivoc/english/who-we/anbi/ivoc/ (25-09-2019);
Website Byzantijns Netwerk Nederland, https://www.byzantijnsnetwerknederland.nl/links/ (28-09-2019)
ENK Monasticon nummer:
MON-P001-019