Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Utrecht, Oudenoord 4

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Utrecht, Oudenoord 4
Datering:
1886 - 1977
Orde of congregatie:
Augustijnen
Naam van het klooster:
Monicaklooster
Patroonheilige:
St. Monica
Straat:
Oudenoord 4
Postcode:
3513 ER
Plaatsnaam:
Utrecht
Provincie:
Utrecht
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1886
Opheffing/laatste vermelding:
1977
Activiteiten:
Noviciaat, philosophicum, theologicum, parochiepastoraat
Geschiedenis:
Door de toename met name in de eerste helft van de 19e eeuw van het aantal gelovigen in de Utrechtse Augustinusparochie, waardoor de Sint Augustinuskerk aan de Oudegracht te klein was geworden, werd in 1886 overgegaan tot de bouw op het kruispunt Oudenoord/Herenweg van een bijkerk, die toegewijd werd aan Sint Monica, de moeder van Sint Augustinus. Naast de kerk werd een nieuwe grote pastorie gebouwd, die als klooster voor de augustijnen dienst ging doen. Dit klooster, dat doorgaans Monicaklooster genoemd werd, was sinds de Reformatie het eerste klooster van de Augustijnen in Nederland. Hier begonnen de Nederlandse augustijnen hun eigen opleiding, zowel het noviciaat als het philosophicum en het theologicum. Onderhavig gebouw fungeerde wat de begane grond betreft als pastorie. Op de eerste verdieping was het convent van de augustijnen gevestigd, terwijl de tweede verdieping aan de novicen en studenten onderdak bood. Al in 1891 werd het noviciaat en het philosophicum naar het klooster Mariënhage in Eindhoven verplaatst. Het theologicum werd in 1925 overgebracht naar het in dat jaar door de augustijnen betrokken, aan de Graafseweg in Nijmegen gelegen klooster. In datzelfde jaar werd het Monicaklooster verbouwd tot parochiehuis en avondschool. In 1970 werd de in 1919 zelfstandig geworden Sint Monicaparochie met de Utrechtse Sint Nicolaasparochie samengevoegd. Voor de Sint Monicakerk, die overbodig was geworden, verleende de gemeente in 1971 een sloopvergunnning. Actiegroepen, die tegen deze sloop in het verweer kwamen, konden niet verhinderen dat de Sint Monicakerk in 1977 alsnog afgebroken werd. Het parochiehuis bleef evenwel gespaard. 1977 was ook het jaar, waarin het convent van de augustijnen opgeheven werd en het bisdom Utrecht de Sint Monicaparochie van de augustijnen overnam
Gebruikte literatuur:
N. Beumer, “Korte geschiedenis van de conventen, parochies, scholen , opleidingen en andere activiteiten van de Nederlandse Provincie van de Augustijnen 1895-2008”, p. 11; Th.A.J.Jansen, Proefschrift: “De pater op de pastorie. Het aandeel van de regulieren in de parochiële zielzorg van Nederland 1853-1966” (Universiteit Nijmegen 1976), p. 67/68; B. Heffernan, “Een kleine orde met allure. De augustijnen in Nederland , 1886-2006” (Hilversum 2015), p. 52/80/88/92/93/94/95/98/117/210/211/142/239/240; M. Scharma, “De regel van de Liefde : Over de volgelingen van Augustinus “(Kampen 2006), p. 194/196/199; J. Koopmans, ´Vijftig jaar lief en leed. Bij het halve eeuwfeest van de parochie van de H. Thomas a Villanova’ op Website Noviomagus .nl, https://www.noviomagus.nl/h1.php?p=Gastredactie/Gordon/Gordon.htm%23Rx01 (10-03-2020)
Gebruikte websites:
Website Het Utrechts Archief, https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=1392-2&minr=32553665&miview=inv2&milang=nl#inv3t1 (15-11-2019); Website Het Utrechts Archief
https://hetutrechtsarchief.nl/onderzoek/resultaten/archieven?mivast=39&mizig=210&miadt=39&miaet=1&micode=822-2&minr=984700&miq=1565078293&miview=inv2&milang=nl (10-03-2020);Website Katholiek Utrecht, https://www.katholiekutrecht.nl/geloofsgemeenschappen/augustinus/geschiedenis/ (09-03-2020); Website Triniteitslyceum, https://triniteitslyceum.nl/content/orde-van-augustijnen (09-03-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Monicakerk_(Utrecht) (09-03-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P002-026