Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Zalk

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Zalk
Orde of congregatie:
Benedictijnen
Naam van het klooster:
Uithof St.Odulphusabdij Stavoren
Plaatsnaam:
Zalk
Provincie:
Overijssel
Destijds gewest:
Oversticht
Type:
Uithof, m
Geschiedenis:
In 1277 verkochten Willem en Gerhard, Kasteleinen van Buckhorst, de helft van hun landerijen in Zalk, met daarop een in 1233 door brand verwoest kasteel, aan de Sint-Odulphusabdij te Stavoren. Met uitzondering voor wat de monniken betreft, behielden zij zich echter de wereldlijke rechtsdwang voor. Door stormvloeden, waarbij een gedeelte van de kloostergebouwen werd verwoest, de landerijen slechte oogsten opleverden en sterfte van het vee grote schade toebracht, werd voornoemde abdij belangrijk in zijn inkomsten beknot. In het streven toch de nodige middelen te verwerven, werd een gedeelte van de landerijen die de abdij in 1277 van de heren van Buckhorst verworven had, verkocht aan het Zwartewaterklooster te Hasselt, die daarop het klooster Klaarwater stichtte. Het andere gedeelte van laatstbedoelde landerijen is waarschijnlijk op het Sticht van Utrecht overgegaan
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, deel III, p. 136; Gemeente Kampen: “Cultuurhistorische inventarisatie en waardenstelling Zalk en landelijk gebied” d.d. 16-01-2012, p. 101
Gebruikte websites:
Website Digibron Kenniscentrum Gereformeerde Gezinte, http://www.digibron.nl/search/detail/bbec6d51b230b447c74d230596df9740/van-kasteel-buck-horst-te-zalk-rest-alleen-nog-het-grachtenprofiel (22-02-2016); Website Digibron Kenniscentrum Gereformeerde Gezinte, http://www.digibron.nl/search/detail/bbec6d51b230b447c74d230596df9740/van-kasteel-buck-horst-te-zalk-rest-alleen-nog-het-grachtenprofiel (22-02-2016)
ENK Monasticon nummer:
ME-P003-118
VU Kloosterlijst nummer:
S37l