Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Oosterhout, Hoogstraat 80

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Oosterhout, Hoogstraat 80
Datering:
1907 - 2006
Orde of congregatie:
Benedictijnen
Naam van het klooster:
St.Paulusabdij
Patroonheilige:
Sint Paulus
Straat:
Hoogstraat 80
Postcode:
4901 PK
Plaatsnaam:
Oosterhout
Provincie:
Noord-Brabant
Bisdom:
Breda
Stichting/eerste vermelding:
1907
Opheffing/laatste vermelding:
2006
Activiteiten:
Contemplatie; gastenhuis; boerderij, kippenfokkerij, orchideeënkwekerij, paramentenatelier, drukkerij, kunstschilder- en restauratie-atelier, kartonnagebedrijf, pottenbakkerij
Geschiedenis:
Vanwege het antiklerikale beleid in Frankrijk weken de benedictijnen van priorij Saint-Paul te Wisques in 1901 uit naar België. Vandaar vertrokken ze in 1907 naar Nederland, waar ze in Oosterhout aan de Hoogstraat een nieuw gebouwd klooster betrokken, dat in de nabijheid lag van zowel het norbertinessenklooster Sint Catharinadal als de Onze Lieve Vrouweabdij, die onderdak bood aan de benedictinessen die in 1901, eveneens vanuit Wisques, hun toevlucht in Oosterhout gezocht hadden. De Oosterhoutse benedictijnen beschikten naast een boerderij en kippenfokkerij over een orchideeënkwekerij, een paramentenatelier, een drukkerij, een kunstschilder- en restauratie-atelier, een kartonnagebedrijf en een pottenbakkerij. Tevens werd aan jongens van 12 tot 18 jaar, die benedictijn wilden worden, de mogelijkheid geboden om intern een gymnasiale opleiding te volgen. Toen na de Eerste Wereldoorlog de situatie voor religieuzen in Frankrijk verbeterde, betrok een aantal Oosterhoutse benedictijnen het nog bestaande kloostercomplex in Wisques. Aldus ontstonden er twee communiteiten die beide in 1928 zelfstandige, bij de congregatie van Solesmes aangesloten abdijen werden. De Oosterhoutse abdij, die de naam Sint Paulusabdij kreeg, ging in 1967deel uitmaken van de toen opgerichte Nederlandse congregatie, maar schaarde zich bij de opheffing van deze congregatie in 2005 onder de congregatie van Subiaco. Vanuit de Oosterhoutse abdij werd de Sint Adelbertabdij in Egmond, de Sint Willibrordsabdij bij Doetinchem en de abdij Sint Benedictusberg te Lemiers gesticht. Door een sterk teruglopende aanwas van eigen leden nam vanaf 1965 de vergrijzing van de steeds kleiner wordende Oosterhoutse benedictijnengemeenschap sterk toe. In 2006 werd besloten Oosterhout te verlaten. De overgebleven benedictijnen verhuisden toen naar het kloosterverzorgingshuis Zuiderhout in Teteringen. Leden van de oecumenisch georiënteerde katholieke gemeenschap Chemin Neuf betrokken toen de gebouwen van de Sint Paulusabdij
Gebruikte literatuur:
Bijdrage kloosterarchivaris, n.a.v. inventarisatie medio 2008; M. van der Plas en R. Lutz, “Abdijen in de Lage Landen en de mensen die er wonen” (Tielt, Baarn 1989), p. 13; W. Nolet: Katholiek Nederland, Deel I ('s-Gravenhage 1930), p. 104; J. Schulten, ‘Oosterhout (NB) tijdens de Eerste Wereldoorlog’in “Jaarboek De Oranjeboom”, 58 (2005), p. 126; P.Huisman, ‘De Sint-Paulusabdij in Oosterhout’ op Website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-sint-paulusabdij-in-oosterhout (22-04-2020); T. de Leeuw: ‘Internaat van de Sint Paulusabdij in Oosterhout’ op Website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://wierookwijwaterenworstenbrood.nl/ontdekken/verhalen/internaat-sint-paulusabdij-in-oosterhout (22-04-2020)
Gebruikte websites:
Website Archives Portal Europe: Regionaal Archief Tilburg, https://www.archivesportaleurope.net/ead-display/-/ead/pl/aicode/NL-TbRAT/type/fa/id/NL-TbRAT-3176/dbid/C446058678 (21-04-2020); Website Chemin-Neuf Paulusabdij Oosterhout, https://www.chemin-neuf.nl/nl/home/Sint-Paulusabdij/geschiedenis (23-04-2020); Website Gemeente Oosterhout, https://www.oosterhout.nl/toerisme/monumenten/de-sint-paulusabdij/ (23-04-2020); Website Reliwiki, de Nederlandse database over religieuze gebouwen, https://reliwiki.nl/index.php/Oosterhout,_Hoogstraat_80_-_Kapel_Sint_Paulusabdij (24-04-2020); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Paulusabdij (24-04-2020)
ENK Monasticon nummer:
MON-P003-004