Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Kloosterorganisatie: Broeders Franciscanen van het H. Kruis

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Kloosterorganisatie
Kloosterorganisatie: Broeders Franciscanen van het H. Kruis
Orde of congregatie:
Broeders Franciscanen van het H. Kruis
Alternatieve namen:
Broeders Franciscanen van het H. Kruis; Franziskanerbrüder von Hl. Kreuz; Broeders Franciscanen van Waldbreitbach; Franciscaanse Tertiarissen van het heilig Kruis
Latijnse naam:
Institutum Fratrum Franciscanium an Sancta Cruce loci Waldbreitbach
Afkorting:
FFSC
Stichter, stichteres:
Peter Wirth (br. Jacobus)
Stichtingsjaar:
1862
Land van oorsprong:
Duitsland
Plaats van oorsprong:
Wadbreitbach
Vestiging Nederland:
1931
Vertrek uit Nederland:
2004
Doelstelling:
Oopvoeding en onderwijs aan wezen; verpleegkundige en geriatrische zorg; zorg voor daklozen; pastorale zorg; resocialisatie
Geschiedenis:
De in 1830 als jongste van vier kinderen in Niederbreitbach in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts geboren Peter Wirt, die zich bekwaamde in het schoenmakersvak, stichtte samen met twee gelijkgestemde jongemannen in 1852 een leefgemeenschap van ambachtslieden. Uit deze gemeenschap die, geïnspireerd op het Franciscaanse gedachtengoed, reeds een religieus en spiritueel karakter kende, ontstond de Congregatie van de Broeders Franciscanen van het H. Kruis. De feitelijke oprichting van deze congregatie vond in 1862 plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts in de tussen Hausen an der Wied en Waldbreitbach in het Westerwald gelegen Kapel van het Kruis. De werkzaamheden van de congregatie, die tot de Derde Orde van Sint Franciscus behoorde, richtten zich aanvankelijk op de opvoeding van en de zorg voor verwaarloosde weeskinderen, maar breidde zich al spoedig uit tot ook verpleegkundige en geriatrische zorg, zorg voor daklozen en pastorale zorg. In 1910 werden de constituties van de congregatie door de bisschop van Trier bevestigd. Peter Wirt, die zich sinds de oprichting van de congregatie broeder Jacobus noemde, overleed in 1871 aan de pokken die hij bij het verzorgen van zieken opgelopen had. In 1923 ontving de congregatie het decreet van Pauselijk Recht en kwam daarmee rechtstreeks onder de Heilige Stoel te vallen. In Nederland had de congregatie van 1931 tot 2004 een vestiging in Baarle-Nassau
Juridische structuur:
Pauselijk recht
Gebruikte bronnen:
J.P.A. van Vugt: Kloosters op schrift (tweede bewerkte uitgave, Nijmegen 2003), zie ook: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/134988/134988.pdf?sequence=1 (06-09-2023), p.173; J. Smits, “Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant “ (Alphen aan de Maas 2010), p.154; R. Wols, ‘De Franciscaner Broeder van het H. Kruis op website Brabants Historisch Informatie Centrum, https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-franciscaner-broeders-van-het-heilige-kruis (14-09-2023); Ulrich Füsser, ‘Peter Wirth 1830 – 1871, Gründer der Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz’, zie ook: https://www.wernerschell.de/Medizin-Infos/Pflege/franziskus.php (19-09-2023)
ENK Monasticon nummer:
B008