Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Bleijerheide, Pannesheiderstraat 71

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Bleijerheide, Pannesheiderstraat 71
Datering:
1887 - 2001
Orde of congregatie:
Broeders Franciscanen
Naam van het klooster:
St. Maria ter Engelen
Straat:
Pannesheiderstraat 71
Postcode:
6462 EB
Plaatsnaam:
Bleijerheide
Provincie:
Limburg
Bisdom:
Roermond
Stichting/eerste vermelding:
1887
Opheffing/laatste vermelding:
2001
Activiteiten:
Internaat; onderwijs, juvenaat, generalaat, provincialaat
Geschiedenis:
Verdreven uit Duitsland vanwege Bismarcks Kulturkampf, vertrok de in Aken gestichte Congregatie van de Broeders Franciscanen naar Nederland, waar in 1875 een hoeve werd gekocht aan de Pannesheiderstraat in Bleijerheide, dat toen nog een dorp van Kerkrade was. In 1887 betrokken broeders van voormelde congregatie deze hoeve die in de loop der jaren verbouwd werd tot klooster met internaat en school, dat St. Maria ter Engelen als naam kreeg. Ook werd het generalaat van de congregatie er gevestigd. In 1889 werd langs de Pannesheiderstraat een nieuw broederhuis met kapel opgetrokken. In 1896 volgde de bouw van het achterliggend huis, dat aan het toen opgerichte juvenaat huisvesting ging bieden. Aan dit juvenaat, dat juvenaat Nazareth ging heten, was een normaalschool verbonden waar jonge broeders zich konden bekwamen tot onderwijzer. In 1906 werd aan de overkant van de Pannesheidestraat de St. Jozefschool gebouwd. Aan deze lagere school verzorgden de Broeders van Franciscus tot 1985 het onderwijs. In 1910 werd haaks op de noordzijde van het broederhuis een gebouw voor de vestiging van een tweede juvenaat opgetrokken. Toen in 1932 de congregatie naar Duitland terugkeerde, verhuisde het generalaat naar haar klooster in Aken. In hetzelfde jaar werd het mogelijk in Bleijerheide behalve ambachtsonderwijs ook (M)ULO-onderwijs te volgen. In 1939 werd in het gebouwencomplex in Bleijerheide het provincialaat gevestigd van de door de congregatie in dat jaar voor de vestigingen in Nederland in leven geroepen Nederlandse provincie, die echter in 1958 ophield te bestaan. In 1989 kwam er in Bleijerheide een eind aan het juvenaatsleven. Het gebouwencomplex, dat als congrescentrum dienst ging doen, werd in 2001, toen de laatste broeders er vertrokken waren, verkocht aan een particulier. Om plaats te maken voor woningbouw werd een gedeelte van de gebouwen afgebroken. Behouden bleef de monumentale kapel, die in 2008 in handen kwam van de behoudende Priesterbroederschap Pius X
Gebruikte literatuur:
F.Q. Hoebens, “Kloosters in Limburg” (Utrecht 2017), p.262/ 263; K. Linders, ‘Bleijerheide-Kerkrade en de franciscanen’ in “MijnStreek”, 5 (2020), p.28/29
Gebruikte websites:
Website Archieven.nl: Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven, https://www.archieven.nl/nl/zoeken?mizig=210&miadt=1212&micode=AR-B007&miview=inv2#inv3t1 (06-09-2023); Website KerkradeWiki, https://kerkradewiki.nl/kerkrade/franciscanen/ (06-09-2023); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Jongenspensionaat_%27St._Maria_Ter_Engelen%27_Bleijerheide (07-09-2023); Website Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Armen-Br%C3%BCder_des_hl._Franziskus (06-09-2023)
ENK Monasticon nummer:
MON-B007-002