Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Boekel, [Rutger van Herpenstraat 3] Kluiss...

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Boekel, [Rutger van Herpenstraat 3] Kluisstraat 2, 5427 EM
Datering:
1722 - 1979
Orde of congregatie:
Broeders Penitenten
Naam van het klooster:
Huize Padua
Patroonheilige:
Sint Antonius van Padua?
Straat:
[Rutger van Herpenstraat 3] Kluisstraat 2, 5427 EM
Plaatsnaam:
Boekel
Provincie:
Noord-Brabant
Stichting/eerste vermelding:
1722
Opheffing/laatste vermelding:
1979
Type:
Klooster, m
Activiteiten:
Ziekenzorg en pshychiatrische zog
Geschiedenis:
De als kluizenaar in Zeelst wonende Daniël de Brouwer vormde met twee medebroeders een franciscaanse lekenbroederschap, die geen geloften en geen regels of constituties kende, behalve die van de derde orde van Sint Franciscus. Wel hadden de broeders in 1715 bij wijze van testament een contract van gemeenschap van goederen gesloten. In 1722 neemt de broederschap het kosterschap op zich van de kapel van de tot de vrije heerlijkheid Gemert behorende bedevaartsplaats Handel. Hier namen de drie broeders hun intrek in een vervallen huisje, “De Hanenkamp” geheten. Wegens ruimtegebrek werd in 1732 een nieuw, in de buurt gelegen groter onderkomen met de naam “Bloemendaal” betrokken. In 1736 sloten de broeders voor de schepenbank van Gemert een “Broederschapscontract”, waarmee bevestigd werd dat hun gemeenschap geen religieuze maar een wereldlijke status had. Door deze aldus bevestigde status liep de poging spaak, die de schepenbank van Gemert in 1740 ondernam om “met den sterken arm” tegen de broeders op te treden. Het beroep, dat daarbij werd gedaan op de in 1662 met de Republiek gesloten overeenkomst, werd afgewezen. Het daarin opgenomen verbod tot vestiging binnen het grondgebied van de commanderij van Gemert, was immers op uitsluitend als religieus aan te merken gemeenschappen van toepassing. Toch zetten de broeder hun eerder al door Carel Philips, Keurvorst van Paltz-Neuburg, goedgekeurde plan door om naar het nog net in de souvereine heerlijkheid Ravenstein gelegen dorp Boekel te verhuizen. Daar betrokken de broeders in 1782 een huis dat de naam ”Huize Padua” kreeg, maar in de volksmond “De Cluys” genoemd werd. De pas in 1871 als kerkrechtelijke organisatie erkende broedergemeenschap, die van de Franse bezetting veel te lijden had, maar daarna tot grote bloei kwam, legde zich vanaf 1822 toe op het verzorgen van de katholieke geestelijk zieke medemens. Dit bleef zo tot 1968, toen met de oprichting van de Daniël de Brouwerstichting deze zorg aan leken overgedragen werd
Gebruikte literatuur:
J. Smits: Vademecum; Monasticon Batavum, Deel I, p. 39/97; Monasticon Batavum, Supplement, p. 30/70; W.F. Becx, “Geschiedenis der Congregatie van de Broeders Penitenten van den H. Franciscus van Assisië” (Busum 1919), p. 9/10; I. Merks-van Brunschot, “Geschiedenis van de Daniël Brouwerstichting. Opkomst en ontvlechting van een koepel” (Best 1988), p. 18-28; T. Thelen & L. Toorians, “Boekel Bijzonder. Elementen uit de geschiedenis van een eigenwijs dorp” (Boekel 2015), zie ook: https://www.academia.edu/35145669/Boekel_Bijzonder?auto=download (05-01-2018), p. 160-169; W.L.C.M Merks-van Brunschot, ‘Traditioneel liefdewerk en modern vrijwilligerswerk. Het 'ad omne opus bonum paratus' van religieuzen en leken’ in Ondernemen in wetenschap onder redactie van W. de Nijs en S. Schruijer (Apeldoorn 2000), p. 166-169; J.P.A. van Vugt, Proefschrift “Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840 – 1970” (Universiteit Nijmegen 1994, zie ook: https://repository.ubn.ru.nl/bitstream/handle/2066/18598/18598.pdf?sequence=1 (29-12-2018); P. Loogman, ‘De geschiedenis van de Kluis’ in “De Wanmeule”, Heemkundekring Sint Achten op Boeckel, 1991, nr. 4, zie ook: http://www.heemkundeboekel.nl/Wanmeul/WANMEULE%20Geschiedenis_van_de_KLuis.pdf (29-12-2018); P. Lathouwers, ‘”Huis Bloemendaal" of "Oude Cluijs” in “Gemerts Heem”, 37 (1995), nr. 2, zie ook: http://www.heemkundekringgemert.nl/images/gemertsheem/pdf/Gemerts%20Heem%201995%20-%202%20Huis%20Bloemendaal%20of%20Oude%20Cuijs.pdf (30-12-2018), p. 52-58; Ch. Kolman, B. Olde Meierink, R. Stenvert, N. Reijs, T. Kappelhof en B. Kooij, “Monumenten in Nederland. Noord-Brabant” (Zwolle 1997), zie ook: https://www.dbnl.org/tekst/sten009monu02_01/sten009monu02_01_0025.php (05-01-2018), p. 93
Gebruikte websites:
Website Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, http://resources.huygens.knaw.nl/zendingoverzeesekerken/RepertoriumVanNederlandseZendings-EnMissie-archieven1800-1960/gids/organisatie/1515231633 (30-12-2018); Website Meertens Instituut, http://www.meertens.knaw.nl/bedevaart/bol/plaats/286 (30-12-2018); Website Wiki Midden-Brabant van Regionaal Archief Tilburg en Stadsmuseum Tilburg, https://wikimiddenbrabant.nl/Dani%C3%ABl_de_Brouwerstraat_(Tilburg) (30-12-2018); Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeders_Penitenten (29-12-2018); S. van Asseldonk, ‘Geschiedenis van O. L. Vrouw van Handel. Bij het 750-jarig bestaan 1220-1970’ op website Bedevaartsoord Onze Lieve Vrouw van Handel, http://www.onzelievevrouwvanhandel.nl/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=77&Itemid=94 (29-12-2018); L. van Liebergen, ‘Een kluis te Boekel’ op website Stichting 300 jaar abdij Uden, http://www.300jaarabdij-uden.nl/nieuws/artikelen/een-kluis-te-boekel/ (30-12-2018); R. Wols, ‘De broeders Penitenten’ op website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/de-broeders-penitenten-cfpsf (30-12-2018); R. Wols, ‘Huize Padua’ op website Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/huize-padua (30-12-2018)
Opmerkingen:
De vestiging werd in de volksmond ook wel De Cluys genoemd
ENK Monasticon nummer:
MON-B017-004
VU Kloosterlijst nummer:
BN01