Zoeken in collecties

Uw zoekacties: Vestigingsplaats: Tubbergen, Hardenbergerweg 22

zzOUD Databestand kloosters in Nederland

beacon
 
 
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Tubbergen, Hardenbergerweg 22
Datering:
1891 - 1898
Orde of congregatie:
Broeders van Amsterdam
Naam van het klooster:
Leo Gesticht
Straat:
Hardenbergerweg 22
Postcode:
7651 LL
Plaatsnaam:
Tubbergen
Provincie:
Overijssel
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1891
Opheffing/laatste vermelding:
1898
Activiteiten:
Verzorging en opvoeding kansarme jongens
Geschiedenis:
In 1891 kocht Mgr. Snickers, aartsbisschop van Utrecht, in Tubbergen aan de Hardenbergerweg met 28 hectare grond het huis Eeshof, dat ook wel huis Eschede genoemd werd. Dit huis, waaraan hij de naam Leo Gesticht gaf, bestemde hij voor de opvang van kansarme jongens, waarvan hij de verzorging en opvoeding toevertrouwde aan de Congregatie van de Broeders van Amsterdam. Omdat de wegens de te enge behuizing noodzakelijke uitbreiding van het gebouw aan de Hardenbergerweg geen reële optie bleek, werd uitgeweken naar Borculo, waar de broeders en de jongens in 1898 vanuit Tubbergen een op landgoed “De Drietelaar” nieuw opgetrokken groter gebouw konden betrekken dat ook Leo Gesticht als naam kreeg. Tegenwoordig is de Eeshof, die in 1962 en 1983 ingrijpend verbouwd werd, een seniorencomplex annex verzorgingshuis
Gebruikte literatuur:
E. Boerrigter, “In smarten geboren… Geschiedenis van een Broederscongregatie” (Amsterdam 1985), p.159/161; Gemeente Tubbergen “Bestemmingsplan Eeshof Tubbergen”, zie: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0183.1503728-vg01/t_NL.IMRO.0183.1503728-vg01.html (27-05-2023)
Gebruikte websites:
Website NKS: Kenniscentrum voor kasteel en buitenplaats, https://cchin.nl/kastelenlexicon/lexobject.xql?id=lx3022 (27-05-2023); Website Kastelen in Overjssel, https://www.kasteleninoverijssel.nl/pages/eeshof.htm (27-05-2023)
ENK Monasticon nummer:
MON-B002-026